Γνωρίζετε εάν για το 2019 ισχύει η Δράση 4.1 για αναλύσεις μελιού;

Γνωρίζετε εάν για το 2019 ισχύει η Δράση 4.1 για αναλύσεις μελιού;

Μαρίνα Μόρογλου από Κρανίδι Αργολίδας

Έχουν υποβληθεί και είναι υπό έγκριση τα εθνικά προγράμματα μελισσοκομίας από 28 χώρες για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2020-2022 και αναμένεται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός ανά χώρα-μέλος της ΕΕ. Στην προηγούμενη τριετία, υπήρχε εγκεκριμένος προϋπολογισμός για τις αναλύσεις μελιού (Δράση 4.1), οπότε θα αναμένουμε την τελική έγκριση του προγράμματος, προκειμένου να δούμε τις εγκεκριμένες δράσεις με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.