Δικαιούχος του Ταμείου Συνοχής από το 1994 η Ελλάδα

Τα 30ά του γενέθλια συμπληρώνει φέτος το Ταμείο Συνοχής, το οποίο κατά τη διάρκεια αυτών των τριών δεκαετιών έχει επενδύσει σχεδόν 179 δισ. ευρώ στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της ΕΕ.

Όπως αναφέρει η Κομισιόν, το Ταμείο επικεντρώνεται στα κράτη-μέλη με ακαθάριστο εθνικό εισόδημα μικρότερο του 90% του μέσου όρου της ΕΕ, με σκοπό την ενίσχυση της σύγκλισης μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών. «Η στήριξη από το Ταμείο Συνοχής, όπως κάθε χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, έχει συμβάλει στην αύξηση των εθνικών εισοδημάτων των δικαιούχων χωρών. Η Ιρλανδία και η Ισπανία ήταν οι πρώτες χώρες των οποίων το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα αυξήθηκε πάνω από το όριο επιλεξιμότητας του 90% του μέσου όρου της ΕΕ».

Το «χρηματοδοτικό μέσο συνοχής», όπως ονομαζόταν αρχικά το Ταμείο Συνοχής, ιδρύθηκε την 1η Απριλίου 1993 και τέθηκε σε ισχύ το 1994. Οι αρχικοί δικαιούχοι του Ταμείου Συνοχής ήταν η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία (1994-1999).

Για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, πάνω από το 37% των κονδυλίων του Ταμείου, ύψους 48,03 δισ. ευρώ, θα στηρίξει στόχους για το κλίμα. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει 6,9 δισ. ευρώ για καθαρές αστικές μεταφορές, 3,3 δισ. ευρώ για την ενεργειακή απόδοση και 16,9 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές ΔΕΔ-Μ.

Το Ταμείο Συνοχής ωφελεί επί του παρόντος 15 κράτη-μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) κάτω από το 90% του μέσου όρου της ΕΕ κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027: τη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Κροατία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία.

Με αφορμή την επέτειο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα κρατών-μελών, που με τη βοήθεια του Ταμείου Συνοχής έχουν χρηματοδοτηθεί πολλά έργα, όπως γέφυρες, αεροδρόμια, τρένα υψηλής ταχύτητας, αλλά και έργα περιβαλλοντικά κ.ά. Αναφορά κάνει και για την Ελλάδα και δη για «τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων της Αλεξανδρούπολης».