Δίκτυο επενδυτών FAIRR: «Απροετοίμαστοι να ανταποκριθούν στους κλιματικούς στόχους οι μεγαλύτεροι παραγωγοί κρέατος και γαλακτοκομικών»

Η βιομηχανία κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων έχει αποτύχει να διαχειριστεί τις επιπτώσεις των εργασιών της στη βιοποικιλότητα, υπονομεύοντας τους στόχους μιας πιθανής νέας παγκόσμιας συμφωνίας για τη φύση και εκθέτοντας τις εταιρείες σε αυξημένους ρυθμιστικούς, νομικούς κινδύνους και δυσφήμιση, σύμφωνα με το δίκτυο επενδυτών για τον αγροδιατροφικό τομέα FAIRR.

Η νέα έρευνα δείχνει ότι ο παγκόσμιος κλάδος του κρέατος και των γαλακτοκομικών σημειώνουν πολύ κακές επιδόσεις σε τρεις μετρήσεις βιοποικιλότητας. Το παγκόσμιο δίκτυο επενδυτών, το οποίο επικεντρώνεται στους κινδύνους στον τομέα των τροφίμων, ανέφερε ότι τουλάχιστον το 60% των εταιρειών προμηθεύεται σόγια για ζωοτροφές από περιοχές υψηλού κινδύνου αποψίλωσης και δεν έχουν θέσει ακόμη στόχους για την ανάσχεση της καταστροφής των δασών, ενώ λιγότερες από μία στις πέντε εταιρείες κρέατος, αβγών και γαλακτοκομικών διαχειρίζονται επαρκώς τη ρύπανση των υδάτινων οδών από τα απόβλητά τους.

«Οι επενδυτές ανησυχούν ότι μια παγκόσμια συμφωνία για τη φύση στην COP15 [15η Διάσκεψη της Σύμβασης του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα] θα έφερνε τη βιομηχανία εντατικής κτηνοτροφίας αντιμέτωπη με αυξημένους ρυθμιστικούς, νομικούς, φορολογικούς κινδύνους και κινδύνους φήμης», δήλωσε ο Jeremy Coller, πρόεδρος του FAIRR.