Δήμος Αγιάς: Εκπαίδευση για την καλύτερη αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων

Δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής, με θέμα «Τοπικά προϊόντα Δήμου Αγιάς: Από την παραγωγή στο ράφι», προσφέρουν ο Οργανισμός «Νέα Γεωργία-Νέα Γενιά», σε συνεργασία με τον Δήμο Αγιάς και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγής Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Μελιβοίας «Η ΑΘΑΝΑΤΗ».

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και συγχρηματοδοτείται από τον Δήμο Αγιάς, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγής Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Μελιβοίας «Η ΑΘΑΝΑΤΗ» και τον Οργανισμό «Νέα Γεωργία-Νέα Γενιά» μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει τη δυνατότητα σε νέους αγρότες από την περιοχή να καταρτιστούν σε καινοτόμες μεθόδους παραγωγής, υποστηρίζοντας την εξωστρέφεια και την οικονομική δραστηριότητα του τόπου τους.

Το πρόγραμμα θέτει στο επίκεντρο την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μέσα από την παραγωγή υψηλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων και τη βιώσιμη γεωργία, σύμφωνα με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του δήμου και στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Το πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύσσεται σε δύο εκπαιδευτικούς πυλώνες: Φυτοπροστασία – Σύγχρονοι καινοτόμοι και οικολογικοί τρόποι καταπολέμησης των ασθενειών της καστανιάς και Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, πιστοποίησης, συσκευασίας και προώθησης τοπικών προϊόντων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στον 4ο κύκλο δωρεάν προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής, τον οποίο ο οργανισμός «Νέα Γεωργία-Νέα Γενιά» θα υλοποιήσει σε σύμπραξη με μια πλειάδα σημαντικών φορέων και ιδρυμάτων από το οικοσύστημα της αγροδιατροφής.