Ο Δήμος Κιλκίς επιδιώκει τη διάσωση και την αξιοποίηση των Δίδυμων Καπναποθηκών

Την πρόθεση να αξιοποιήσει τα ιστορικά κτήρια των Δίδυμων Καπναποθηκών, που βρίσκονται στην πόλη του Κιλκίς, επιδιώκει ο τοπικός δήμος με αίτημα που υπέβαλε προς το υπουργείο Οικονομικών για τη δωρεάν παραχώρηση, κατά κυριότητα, άλλως, κατά χρήση, για 49 χρόνια και με επιδίωξη να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίος πολιτιστικός πολυχώρος.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς, Παύλος Θωμαΐδης, αναγνωρίζοντας την ιστορία και τη σημασία ανάδειξης και προστασίας του εν λόγω χώρου, τόσο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του συνόλου της πόλης, όσο και για τη διάσωση του σπουδαίου αυτού ιστορικού τοπόσημου, ο Δήμος Κιλκίς τοποθετεί ως βασικό του στόχο και στον στρατηγικό σχεδιασμό του την ολοκληρωμένη αναζωογόνηση των καπναποθηκών. Αν και τα δύο κτήρια έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία, κυρίαρχη είναι η εικόνα της εγκατάλειψης, ενώ έχουν ζητηθεί μέτρα προστασίας, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των διερχόμενων πεζών από φθορές στις εγκαταστάσεις.

«Ο Δήμος Κιλκίς έκανε αρκετές ενέργειες, με στόχο την αποκατάσταση και τον καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου. Τώρα, με αίτημά μας προς το υπουργείο Οικονομικών, ζητούμε την παραχώρησή τους, με στόχο τη διάσωση και την ανάδειξη του σημαντικού αυτού πολιτιστικού πόρου που θα συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη και στην εξωστρέφεια της περιοχής», επισημαίνει ο κ. Θωμαϊδης.

Οι Δίδυμες Καπναποθήκες αποτελούν τυπικό δείγμα της αρχιτεκτονικής των κτηρίων επεξεργασίας καπνού της Βόρειας Ελλάδας. Με το μέγεθος, την αισθητική, τη θέση τους και τα αξιόλογα μορφολογικά στοιχεία τους αποτελούν έναν από τους σπουδαιότερους μάρτυρες της ιστορικής διαδρομής και της οικονομικής ζωής της πόλης στις αρχές του περασμένου αιώνα. «Οι Δίδυμες Καπναποθήκες μπορούν να γίνουν ένα σημαντικό τοπόσημο για την πόλη του Κιλκίς και την ευρύτερη περιοχή. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατό να αξιοποιήσουν τον ρόλο τους στην κοινωνική, πολιτιστική και τοπική ανάπτυξη της περιοχής και ευχόμαστε να έχει θετική έκβαση το αίτημά μας», καταλήγει ο κ. Θωμαΐδης.