Δήμος Μετεώρων: Τα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας κατοχής άμβυκα

Στο τελωνείο Τρικάλων θα πρέπει να απευθυνθούν όλοι οι κάτοχοι άδειας αποστακτικού μηχανήματος, σύμφωνα με έγγραφο του δήμου Μετεώρων, προκειμένου να προσκομίσουν το συντομότερο δυνατόν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την έκδοση νέας άδειας κατοχής άμβυκα απόσταξης.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι αμβυκούχοι είναι τα εξής:
1) Σχεδιάγραμμα του άμβυκα στο οποίο κατά τρόπο λεπτομερή περιγράφονται τα μέρη και εμφανίζεται το ακριβές σχήμα , οι διαστάσεις και τα γεωμετρικά στοιχεία αυτού. Το σχεδιάγραμμα θα πρέπει να προσκομιστεί στο Τελωνείο Τρικάλων υπογεγραμμένο.
2) Ακριβείς συντεταγμένες (γεωγραφικό στίγμα) της τοποθεσίας στην οποία θα βρίσκεται εγκατεστημένος ο άμβυκας, καθώς και φωτογραφία του χώρου εγκατάστασης.
3) Να υποβάλλουν αίτημα για τη διενέργεια ελέγχου του αποστακτικού τους μηχανήματος από την οικεία Χημική Υπηρεσία κάθε 5 έτη, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας, αυτό  εφόσον δεν υπάρχει εντός του διαστήματος αυτού σχετική βεβαίωση από αρμόδια Χημική Υπηρεσία, ενημερώνοντας σχετικά το Τελωνείο Τρικάλων.

Πηγή: ertnews.gr