Δημοσιεύτηκαν οι τροποποιημένοι οδηγοί για προγράμματα ΕΣΠΑ

Δημοσιεύτηκαν οι τροποποιημένοι οδηγοί για προγράμματα ΕΣΠΑ
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Τις τροποποιήσεις που έγιναν στους οδηγούς των προγραμμάτων «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» και «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Εταιρείας – ΕΛΑΝΕΤ. 

Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξη Χαρίτση τροποποιούνται οι προθεσμίες για την προσκόμιση της νέας ή ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι τις 30.12.2016 έναντι της αρχικώς οριζόμενης προθεσμίας των έξι μηνών από την ολοκλήρωση του έργου και για τα δύο προγράμματα.

Στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΝΕΤ έχουν αναρτηθεί οι υπουργικές αποφάσεις, οι τροποποιημένοι οδηγοί προγράμματος και το σύνολο των παραρτημάτων τους (τροποποιημένων και μη) προς πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων επενδυτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

-Διαφήμιση-