Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τα Βιολογικά: 56.701 οι δικαιούχοι – αναλυτικά οι πίνακες

Δημοσιεύθηκε, η απόφαση για ένταξη πράξεων στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020, ύψους 705.050.617 εκατ. ευρώ και οποία αφορά 56.701 επιδοτούμενους παραγωγούς.

«Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα βιολογικής παραγωγής που έχει προκηρυχθεί ποτέ μέχρι σήμερα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Το νέο πρόγραμμα είναι διευρυμένο και σε αυτό περιλαμβάνονται και δενδρώδεις καλλιέργειες καθώς και η μελισσοκομία, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της βιολογικής κτηνοτροφικής παραγωγής,  ο προϋπολογισμός της οποίας για βοειδή και αιγοπρόβατα φθάνει στα 302.169.761,73 ευρώ.

Σύμφωνα με την κατανομή προβλέπονται τα εξής:

Ένταξη Πράξεων 5ης πρόσκλησης Μέτρου 11 “Βιολογική Γεωργία”

 

Δράση

Αριθμός εποδοτούμενων παραγωγών

Ελάχιστη βάση εισαγωγής

Συνολικό ποσό χρηματοδότησης (ευρώ)

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

11.1.1 ΑΚ

2.816

67,72

82.984.143,00

11.2.1 ΑΚ

5.294

39,93

82.987.806,00

ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

11.1.1 ΜΚ

21.516

37,65

144.995.834,01

11.2.1 ΜΚ

7.938

7,43

41.360.644,38

ΒΟΕΙΔΗ-ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

11.1.2 ΒΑ

12.118

60

206.635.380,36

11.2.2 ΒΑ

4.002

48

95.534.381,37

ΚΥΨΕΛΕΣ-ΠΑΡΑΦΥΑΔΕΣ

11.1.2 ΚΠ

2.786

0

45.173.926,98

11.2.2 ΚΠ

231

20

5.378.501,70

ΣΥΝΟΛΟ

 

56.701

 

705.050.617,80

 

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση ένταξης για γεωργία-κτηνοτροφία

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση ένταξης για τη μελισσοκομία