Διογκώνεται πανευρωπαϊκά το πρόβλημα έλλειψης αγρεργατών

Μια έρευνα του γερμανικού agro innovation lab καταδεικνύει το πανευρωπαϊκό πρόβλημα της μείωσης των εργατικών χεριών στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και της έλλειψης αγρεργατών που συνεχώς διογκώνεται.

Η έρευνα επικαλείται στοιχεία της ΕΕ, σύμφωνα με τα οποία ο αριθμός του εργατικού δυναμικού στα χωράφια μειώνεται με ετήσιο ρυθμό 3,2%, κάτι που αν συνεχιστεί θα μειώσει τον συνολικό αριθμό του σε 6,6 εκατομμύρια σε περίπου μια δεκαετία, τη στιγμή που σήμερα υπερβαίνει τα 8 εκατομμύρια (βλ. διάγραμμα).

Οι παράγοντες που ωθούν σε αυτή την αρνητική εξέλιξη σχετίζονται με διάφορα αίτια, όπως τη μετακίνηση των νέων στις μεγαλουπόλεις, αλλά και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και των μισθών σε ορισμένες περιοχές. Στη Γερμανία, το πρόβλημα της έλλειψης εργατικών χεριών επιδεινώνεται συνεχώς.

Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Νότιας Ένωσης Παραγωγών Σπαραγγιών και Φράουλας, από τις 354 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα, το 90% δηλώνει ότι αντιμετώπισε δυσκολίες στην εύρεση εργατικού δυναμικού. Μάλιστα, η έλλειψη σε εργατικά χέρια είχε επιπτώσεις για το 79% των επιχειρήσεων και οδήγησε σε απώλειες παραγωγής κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, ενώ το 13% ανέφερε ότι δεν μπόρεσε να συγκομίσει περισσότερο από το 20% της παραγωγής.

Αντίστοιχο πρόβλημα έχει παρατηρηθεί και στην Αυστρία όπου σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του αγροτικού επιμελητηρίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας το 20% της παραγωγής σπαραγγιών παρέμεινε ασυγκόμιστο εξαιτίας της έλλειψης σε εργατικά χέρια.