Διπλή παραπομπή της Ελλάδας αποφάσισε η Κομισιόν

Βιοποικιλότητα και προσωπικά δεδομένα στέλνουν τη χώρα μας στο Δικαστήριο της ΕΕ

Η ανεπαρκής προστασία της βιοποικιλότητας αλλά και μη ενσωμάτωση της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν τις αιτίες που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη χώρα μας στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Σε ότι αφορά τη βιοποικιλότητα, παρόλο που η Ελλάδα έχει ορίσει ειδικές ζώνες διατήρησης για την προστασία των φυσικών οικοτόπων καθώς και των ειδών που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000, ωστόσο, δεν έχει καθορίσει ακόμη τους αναγκαίους στόχους διατήρησης αλλά ούτε και μέτρα που να ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των τύπων φυσικών οικοτόπων και των ειδών που ζουν σε αυτούς. 

Από τις 19 Ιουλίου 2006, οπότε και η Κομισιόν ενέκρινε τον κατάλογο των 239 τόπων για τη χώρα μας, η Ελλάδα είχε στη διάθεσή της 6 χρόνια, βάση των όσων προβλέπονται από την κοινοτική οδηγία, για να ορίσει ως ειδικές ζώνες διατήρησης τους εγκεκριμένους τόπους αλλά και να καθορίσει στόχους και μέτρα που θα συμβάλουν στην διατήρηση και αποκατάσταση των προστατευόμενων ειδών και των οικοτόπων σε ικανοποιητική κατάσταση.

Προθεσμία που έχει λήξει από τον Ιούλιο του 2012 χωρίς ακόμη η χώρα μας να έχει θεσπίσει τους αναγκαίους στόχους και μέτρα διατήρησης, θέτοντας σε κίνδυνο την ακεραιότητα του πανευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000, επισημαίνει η Κομισιόν σε ανακοίνωσή της. Και μάλιστα, όπως εξηγεί σχετικά με την απόφαση παραπομπής, η Ελλάδα δεν έχει ακόμη γνωστοποιήσει το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της διαδικασίας, παρόλο που η Επιτροπή έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει από τη χώρα μας να εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις με προειδοποιητικές επιστολές και αιτιολογημένες γνώμες από το Φεβρουάριο του 2015 έως και τον Μάρτιο του 2018.

Οικονομικές κυρώσεις για την Ελλάδα ζητά από το Δικαστήριο της ΕΕ για τα προσωπικά δεδομένα

Παράλληλα, για μία νεότερη απόφαση αυτή τη φορά, που καλύπτει όμως είναι θεμελιώδες δικαίωμα κατοχυρωμένο στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, αυτό της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πρότεινε η Κομισιόν την παραπομπή της χώρας μας, αφού αυτό δεν έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τον Απρίλιο του 2016, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν ότι η οδηγία (ΕΕ) 2016/680, έπρεπε να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο του κάθε κράτους μέλους έως τις 6 Μαΐου 2018. Ωστόσο, η Ελλάδα όπως και η Ισπανία δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει την οδηγία, κάτι που όπως επισημαίνει η Κομισιόν δημιουργεί διαφορές ως προς το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών, δυσχεραίνοντας και τις ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ, αφενός, της Ελλάδας και της Ισπανίας και, αφετέρου, των άλλων κρατών-μελών που μετέφεραν ήδη την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει, αποστέλλοντας επίσημη προειδοποιητική επιστολή στις εθνικές αρχές των δύο χωρών από τον Ιούλιο του 2018, καθώς και τις αντίστοιχες αιτιολογημένες γνώμες που εστάλησαν τον Ιανουάριο του 2019. Εφόσον μέχρι στιγμής  Ελλάδα και  Ισπανία δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τη θέσπιση των αναγκαίων εθνικών μέτρων για τη μεταφορά της οδηγίας, η δεύτερη αποφάσισε την παραπομπή των δύο κρατών-μελών, ζητώντας μάλιστα από το Δικαστήριο της ΕΕ την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

Στην περίπτωση της Ελλάδας αφορά οικονομικές κυρώσεις με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού ύψους 5.287,50 ευρώ ημερησίως μεταξύ, αφενός, της επόμενης ημέρας μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και αφετέρου, είτε της συμμόρφωσης, είτε της ημερομηνίας δημοσίευσης της απόφασης, με κατώτατο κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 1.310.000 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή 22.169,70 ευρώ από την ημέρα της πρώτης απόφασης μέχρι την πλήρη συμμόρφωση ή μέχρι την έκδοση δεύτερης δικαστικής απόφασης.

Πιο τσουχτερές οι κυρώσεις για την Ισπανία

Στην περίπτωση της Ισπανίας, πρότεινε επιβολή οικονομικών κυρώσεων με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού ύψους 21.321 ευρώ ημερησίως μεταξύ, αφενός, της επόμενης ημέρας μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και αφετέρου, είτε της συμμόρφωσης, είτε της ημερομηνίας δημοσίευσης της απόφασης, με κατώτατο κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 5.290.000 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή 89.548,20 ευρώ από την ημέρα της πρώτης απόφασης μέχρι την πλήρη συμμόρφωση ή μέχρι την έκδοση δεύτερης δικαστικής απόφασης.

Διαβάστε ΕΔΩ την ανακοίνωση τύπου του ΥΠΕΝ για την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο