Δισεκατομμύρια λίρες το χρόνο κοστίζουν οι απάτες στο Ην. Βασίλειο

Δισεκατομμύρια λίρες το χρόνο κοστίζουν οι απάτες στο Ην. Βασίλειο

Μία ιδιαίτερη έρευνα διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία παρουσιάζει στοιχεία με σημαντικές συνέπειες για την οικονομία του. Πρόκειται για την έρευνα Annual Fraud Indicator 2016, με θέμα το κόστος της απάτης στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, που εκπόνησε το πανεπιστήμιο του Portsmouth (UKFCMC) σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες.

Σύμφωνα με το γραφείο ΟΕΥ στο Λονδίνο, από την έρευνα αυτή προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι και το Ην. Βασίλειο, όπως φυσικά και πολλές χώρες παγκοσμίως, υποφέρει από τις απάτες, αφού αυτές κοστίζουν £193 δισ. τον χρόνο στην οικονομία του.

Απάτες καταγράφονται τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στο Δημόσιο. Μάλιστα, ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που υφίσταται τις σημαντικότερες απώλειες.

Οι απάτες αφορούν τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, αφού μικρές, μεσαίες, αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις έχουν χάσει περίπου £ 144 δισ. τον χρόνο, στο σύνολό τους.

Οι μεγαλύτερες απάτες στον τομέα αυτόν είναι εκείνες που σχετίζονται με τις προμήθειες, οι οποίες κοστίζουν £127 δισ. ή 5% επί του συνόλου προμηθειών και περιλαμβάνουν εγκλήματα, όπως η υποβολή πλαστών τιμολογίων ή η ανάθεση συμβάσεων σε αντάλλαγμα για δωροδοκίες.

Άλλες μορφές απάτης στον ιδιωτικό τομέα, που κοστίζουν ακριβά, είναι η απάτη μισθοδοσίας, η απάτη σχετιζόμενη με φιλανθρωπικές οργανώσεις, η απάτη σε στεγαστικά δάνεια και  στον ασφαλιστικό τομέα.

Επίσης, σημαντικό κόστος υφίσταται και το κράτος από τις εις βάρος του απάτες. Κυριαρχούν οι φορολογικές απάτες, από τις οποίες το κράτος χάνει κάθε χρόνο περισσότερα από £15 δισ., ποσό που αντιστοιχεί στο 3% των συνολικών φορολογικών εσόδων και αφορά άτομα και εταιρείες που δεν δηλώνουν ή υποδηλώνουν εισοδήματα.