Δίχως περικοπή η προσωρινή παροχή σε ενεργούς συνταξιούχους ΟΓΑ

Προσωρινή σύνταξη που θα ξεκινά από τα 384 ευρώ και, ανάλογα με την περίπτωση, θα φτάνει μέχρι και τα 768 ευρώ θα λαμβάνουν εφεξής και μέχρι την απονομή της οριστικής σύνταξης όσοι αγρότες καταθέτουν τα χαρτιά τους για συνταξιοδότηση. Το μέτρο αφορά και τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ, οι οποίοι, υπενθυμίζεται, μέχρι σήμερα αποκλείονταν από την εν λόγω παροχή.

Πλέον, βάσει τροπολογίας του υπουργείου Εργασίας που ψηφίστηκε τον Απρίλιο, όχι μόνο τη δικαιούνται, αλλά καθίσταται για αυτούς (όπως και για όλους τους υπόλοιπους ασφαλισμένους) υποχρεωτική. Στην πράξη, όσοι καταθέτουν ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ θα λαμβάνουν από τον επόμενο μήνα (ή, στη χειρότερη περίπτωση, εντός δύο μηνών) προσωρινή σύνταξη δίχως να χρειάζεται να υποβάλουν κάποιο ξεχωριστό αίτημα.

Επιπλέον και με δεδομένο ότι το μέτρο έχει αναδρομικό χαρακτήρα, προσωρινή σύνταξη θα πρέπει να καταβληθεί και σε όσους είχαν υποβάλει αιτήσεις συνταξιοδότησης πριν ψηφιστεί η νέα διάταξη, έστω και αν είχαν ζητήσει μόνο οριστική (σ.σ. άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε, για τους αγρότες δεν υπήρχε τότε πρόβλεψη προσωρινής σύνταξης).

 

Στα 768 ευρώ το πλαφόν

Όπως διευκρινίζεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε o e-ΕΦΚΑ, προ ολίγων ημερών, για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ ο υπολογισμός του ποσού της προσωρινής σύνταξης γήρατος καθορίζεται στο 70% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος των 12 τελευταίων μηνών ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης, δηλαδή των 384 ευρώ ούτε να υπερβαίνει το διπλάσιο αυτής, δηλαδή τα 768 ευρώ. Το ίδιο «εύρος» ισχύει και για την προσωρινή σύνταξη των μισθωτών για τους οποίους ο υπολογισμός γίνεται στο 80% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών κατά τους 12 μήνες ασφάλισης που προηγούνται της αίτησης συνταξιοδότησης. Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες το ελάχιστο ποσό είναι επίσης 384 ευρώ, ωστόσο το «ταβάνι» ορίζεται στα 960 ευρώ (δυόμιση φορές η εθνική σύνταξη που αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης).

Για τις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος συνεχίζει να εργάζεται, εφαρμόζεται ποινή περικοπής της προσωρινής σύνταξης σε ποσοστό 30%, το ίδιο δηλαδή που ισχύει και για την οριστική σύνταξη των «ενεργών» συνταξιούχων, βάσει του άρθρου 27 του ν. 4670/2020. Η περικοπή αυτή ισχύει για όσο διάστημα ο υποψήφιος συνταξιούχος απασχολείται ή διατηρεί την επαγγελματική ιδιότητα ή τη δραστηριότητά του.

Όπως, όμως, ισχύει και για την οριστική σύνταξη, το «πέναλτι» του 30% στην προσωρινή δεν εφαρμόζεται στους συνταξιούχους του ΟΓΑ, εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ. Με άλλα λόγια, αγρότης ο οποίος καταθέτει αίτημα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και συνεχίζει να ασκεί την αγροτική του δραστηριότητα θα εισπράττει ολόκληρη την προσωρινή σύνταξη μέχρι να «βγει» η οριστική, η οποία επίσης θα εισπράττεται δίχως περικοπή.

Ομοίως, η ποινή του 30% δεν εφαρμόζεται στις προσωρινές συντάξεις των συνταξιούχων των υπόλοιπων ταμείων που έχουν παράλληλα κάποιο αγροτικό εισόδημα (ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και αλιείς, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά), με την προϋπόθεση ότι το εισόδημα αυτό δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι, με τις νέες διατάξεις, ένας συνταξιούχος που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης δηλώνει ότι συνεχίζει να εργάζεται, δεν χρειάζεται να διακόψει την εργασία του, προκειμένου να λάβει την προσωρινή σύνταξη.

Συντάξεις λόγω θανάτου

Στις συντάξεις λόγω θανάτου, η προσωρινή σύνταξη χορηγείται στους δικαιούχους σε ποσοστό 70%. Το ποσοστό αυτό επιμερίζεται μεταξύ των δικαιοδόχων, σύμφωνα με τα ποσοστά επιμερισμού της σύνταξης λόγω θανάτου (άρθρο 12 Ν. 4387/2016, όπως ισχύει). Και στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται πλέον η διακοπή της εργασίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, προκειμένου να χορηγηθεί στον δικαιούχο προσωρινή σύνταξη λόγω θανάτου.

Παίζει ρόλο η ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών

Ένα σημείο που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι υποψήφιοι συνταξιούχοι είναι ότι για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος χορήγησης προσωρινής σύνταξης εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου εντός δύο μηνών. Η προθεσμία αυτή ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών (και όχι από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης) ή από την ημερομηνία οριστικοποίησης της κρίσης των υγειονομικών επιτροπών, αν η χορήγηση της σύνταξης συναρτάται με την εκτίμηση του βαθμού αναπηρίας του ασφαλισμένου. Δηλαδή, αν ένας ασφαλισμένος έχει καταθέσει ελλιπή αίτηση συνταξιοδότησης τον Ιανουάριο και προσκομίσει το δικαιολογητικό που έλειπε τον Μάιο, για να λάβει την προσωρινή σύνταξη μπορεί να χρειαστεί να περιμένει μέχρι τον Ιούλιο.

Τέλος, όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ, δεν χορηγείται καθόλου προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος όταν παρέχεται εργασία για την οποία προβλέπεται αναστολή καταβολής της σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 (περ. η της παρ. 7 του άρθρου 115). Όμως, αν μεταγενέστερα εκλείψει ο λόγος αυτός, η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της σχετικής νέας αίτησης του ενδιαφερομένου.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021