Δωρεάν πλατφόρμα σε αγρότες και συμβούλους για τη διάδοση της τεχνολογίας

Δωρεάν πλατφόρμα σε αγρότες και συμβούλους για τη διάδοση της τεχνολογίας

Μία δωρεάν πλατφόρμα, με σκοπό την παροχή εργαλείων για τη διάδοση και τη διευκόλυνση της χρήσης τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας, έχει δημιουργηθεί από το έργο Agriteach 4.0.

Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή σε αγρότες, φορείς συμβουλευτικών υπηρεσιών, γεωργικούς συμβούλους και παρόχους γεωργικού εξοπλισμού, δημιουργώντας μια ανοιχτή κοινότητα μέσα στην οποία οι ομάδες μπορούν να αλληλεπιδράσουν.

Στην πλατφόρμα υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για εργαλεία ευφυούς γεωργίας, αλλά και κείμενα που εξηγούν την αναγκαιότητα και τα οφέλη αυτών των τεχνολογιών για τους αγρότες. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη μέσω της ομώνυμης ιστοσελίδας του προγράμματος Agriteach 4.0.