Δωρεάν προγράμματα κατάρτισης στην πτηνοτροφία

Δύο δωρεάν προγράμματα κατάρτισης στην κρεοπαραγωγό πτηνοτροφία στα Ιωάννινα πρόκειται να υλοποιήσει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών την περίοδο από 17 Νοεμβρίου έως τις 18 Φεβρουαρίου 2020.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε νέους και νέες που είναι ήδη ή προτίθενται να γίνουν πτηνοτρόφοι για την εκτροφή κοτόπουλου, γαλοπούλας ή πατρογονικών σμηνών. Επικεφαλής της δράσης είναι ο Μιχάλης Γκολιομύτης, επίκουρος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση επαγγελματιών και νεοεισερχόμενων στον κλάδο της κτηνοτροφίας (κατάρτιση Νέων Αγροτών κ.λπ.).

Η εκπαίδευση θα γίνει υπό την καθοδήγηση επιστημόνων με επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο, τόσο από πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα όσο και από την αγορά.

Τα προγράμματα θα παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του κλάδου παραγωγής κρέατος πτηνών με ανάλυση όλων των παραγόντων που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος, παραγωγικού και οικονομικού.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 10 ημέρες/40 ώρες, δέκα 4ωρα μαθήματα για δύο εβδομάδες, (Δευτέρα με Παρασκευή), ενώ στο τέλος του προγράμματος δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.