Δραματικές αυξήσεις στα κόστη της βιομηχανίας τροφίμων

Eντάθηκαν τους τελευταίους μήνες οι πληθωριστικές πιέσεις για τον ιρλανδικό κλάδο τροφίμων και ποτών, όπως διαπιστώνει πρόσφατη έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων του κλάδου (FDI), ο οποίος μάλιστα εκτιμά ότι η επίπτωση στα κόστη παραγωγής αναμένεται να έχει και συνέχεια.

Σύμφωνα με την έρευνα του FDI, το 42% των εταιρειών που συμμετείχαν (σε σύγκριση με το 15% της προηγούμενης έρευνας του Ιουλίου) ανέφεραν αύξηση τουλάχιστον 20% στο κόστος των πρώτων υλών, ποσοστό που ανεβαίνει, ενώ το 69% (από 22% τον Ιούλιο) ανέφερε αυξήσεις πάνω από 20% στην ενέργεια. Ένα 51% ανέφερε αντίστοιχες αυξήσεις στα υλικά συσκευασίας και ένα 39% διαπίστωσε αυξήσεις στα μεταφορικά (έναντι 11% και 26% αντίστοιχα τον Ιούλιο). Επιπλέον, το 50% των εταιρειών ανέφερε από 5% έως 20% αυξήσεις στα εργατικά κόστη και το 46% αντίστοιχες αυξήσεις στις τιμές του νερού.

Ο διευθυντής του FDI, Paul Kelly, αναμένει ότι η πίεση αυτή θα συνεχιστεί, ιδίως από τη στιγμή που πλέον παρατηρούνται και ελλείψεις σε κάποιες εισροές. «Ενώ ο γενικός πληθωρισμός είναι πλέον πάνω από 5%, ο πληθωρισμός στις τιμές καταναλωτή για τρόφιμα και ποτά εξακολουθεί να είναι μικρότερος από 1% και το κόστος θα πρέπει αναπόφευκτα να μετακυλήσει», καταλήγει.