Ενημερωτικές δράσεις από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Ιονίων Νήσων

Ενημερωτικές δράσεις από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Ιονίων Νήσων
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  αναλαμβάνοντας την ενίσχυση του παραγωγικού αγροτικού δυναμικού και θέλοντας να είναι στο πλευρό των αγροτών της Περιφέρειας, ξεκίνησε μία σειρά Δράσεων Πληροφόρησης σε αγροτικές περιοχές της περιφέρειας.

Αντικείμενο αυτών των δράσεων είναι η ενημέρωση για την Αγροδιατροφική Σύμπραξη, τον ρόλο της, τους στόχους της καθώς για τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα για τα Σχέδια Βελτίωσης και τη σύσταση ομάδων παραγωγών τα οποία έχουν προκηρυχθεί ήδη καθώς και για τους Νέους Γεωργούς που αναμένεται να προκηρυχθούν άμεσα.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου στην Π.Ε. Κέρκυρας (στον Άγιο Ματθαίο), ακολούθησε την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου στους Αυλιώτες, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν αντίστοιχες Δράσεις Πληροφόρησης και Ενημέρωσης σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

 

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές