Οι δράσεις της Κεντρικής Μακεδονίας για την κυκλική οικονομία

Προτεραιότητα το κριτήριο κυκλικής οικονομίας για τη χρηματοδότηση των ΜμΕ της Κεντρικής Μακεδονίας

imerida-kikliki-oikonomia

Παραγωγή μπύρας από υπολείμματα ψωμιού, ανακύκλωση και ενοικίαση Jeans μέσα από τη χρήση βιολογικού βαμβακιού και επαναχρησιμοποιούμενων υλικών, παραγωγή μανιταριών σε υπόστρωμα από υπολείμματα καφέ και άχυρο, κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών, ανακύκλωση φελιζόλ, αξιοποίηση των υπολειμμάτων πατάτας για λίπασμα σε καλλιέργειες.

Αυτές είναι ορισμένες μόνο από τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, που αξιοποιούν με βιώσιμο τρόπο τον πλήρη κύκλο ζωής των μονάδων τους. Δηλαδή, από την παραγωγή και την κατανάλωση μέχρι τη διαχείριση των αποβλήτων και την αγορά δευτερογενών πρώτων υλών.

Εφαρμογή καλών πρακτικών

Οι παραπάνω καλές πρακτικές, όπως και η μετάβαση από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία και οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τη δημιουργία «πράσινου» προφίλ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο διεθνούς ημερίδας που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ» σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας.

Όπως αναφέρθηκε, με βάση τις καλές αυτές πρακτικές, η Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου υιοθέτησε πρόγραμμα ανακύκλωσης φελιζόλ, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης του υπολείμματος και την αισθητική αναβάθμιση του χώρου της μονάδας, αφού πέτυχε τη μείωση κατά 63% του όγκου του φελιζόλ και εξάλειψη του κόστους μεταφοράς και απόρριψής του σε ΧΥΤΑ.

Η πρόκληση της κυκλικής οικονομίας και 3 αγροτικά παραδείγματα στην Ευρώπη

Η Compost Laboratories, με έδρα τη Νεοχωρούδα, όπως και η Biosolids αξιοποίησαν τη βιομάζα και τα οργανικά απόβλητα σε εδαφοβελτιωτικά κομπόστ για υποβαθμισμένα εδάφη μέσω της κομποστοποίησης.

Η εταιρεία Βιοαέριο-Λαγκαδά ΑΕ συνέβαλε στη μείωση των οργανικών αποβλήτων με την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας από αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών αποβλήτων επιτυγχάνοντας την παραγωγή, καθημερινά, 12.000m2 βιοαερίου. Μεγάλο μέρος των τοπικά διαθέσιμων κτηνοτροφικών αποβλήτων συλλέγεται και αξιοποιείται από τη συγκεκριμένη μονάδα βιοαερίου στο Κολχικό Λαγκαδά, ενώ η ΜΕΛ Μακεδονική Εταιρεία Χάρτου παράγει θερμική ενέργεια από απόβλητα ξύλινων παλετών.

Οι δράσεις της Περιφέρειας για την κυκλική οικονομία

Στην ημερίδα, παρουσιάστηκαν από πλευράς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οι δράσεις με τις οποίες θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν οι ΜμΕ, αλλά και πώς η κυκλική οικονομία θα ενταχθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο στις προτεραιότητες της περιφέρειας μέσα από το ευρωπαϊκό έργο CESME. Όπως ανακοινώθηκε, η περιφέρεια προχωρά στην ψηφιακή καταγραφή των βιομηχανιών, αλλά και των μεταποιητικών επιχειρήσεων που παράγουν απόβλητα, ενώ σύμφωνα με την προϊσταμένη του Τμ. Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της ΠΚΜ, Χρυσάνθη Κισκίνη, η περιφέρεια θα προτείνει την εισαγωγή μέτρων και δράσεων στο ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020 για τη μετάβαση των ΜμΕ στην κυκλική οικονομία. Η παραπάνω επιδίωξη θα έχει τρεις διαστάσεις:

  1. Την εισαγωγή κριτηρίου κυκλικής οικονομίας κατά τις διαδικασίες χρηματοδότησης από το ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020 στις προσκλήσεις που θα αφορούν σε ενίσχυση επιχειρήσεων.
  2. Τη δημιουργία δομής για την προώθηση της ιδέας και καλών πρακτικών σχετικά με την κυκλική οικονομία.
  3. Κουπόνια καινοτομίας μέσα στο 2018 για ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στην κυκλική οικονομία.

Το ευρωπαϊκό έργο για την κυκλική οικονομία

Το έργο CESME αποτελεί τον οδικό χάρτη για τη μετάβαση των ΜμΕ από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία και υλοποιείται σε δύο φάσεις. Η πρώτη ολοκληρώνεται στα τέλη Μαρτίου και στόχος ήταν η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε διαπεριφερειακό επίπεδο και η προετοιμασία των Σχεδίων Δράσης.

Η δεύτερη φάση ξεκινά την 1η Απριλίου και ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2019. Στοχεύει στην επεξεργασία των Σχεδίων Δράσης από τις Τοπικές Ομάδες Υποστήριξης στο πλαίσιο διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου, ώστε αφενός να εξασφαλίζει ευρεία διάδοση και αφετέρου να συντονίζει τις δραστηριότητες του έργου με άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες στην περιοχή.