Δράσεις για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων και των σωστών προτύπων διατροφής

Δράσεις για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων και των σωστών προτύπων διατροφής
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Η δύναµη των ελληνικών παραγόµενων προϊόντων να αποτελέσει τη στέρεα βάση της ισορροπηµένης διατροφής, κατευθύνοντας τους πολίτες προς την κατανάλωση υγιεινών τροφίµων και στηρίζοντας παράλληλα την ελληνική παράδοση και µεσογειακή διατροφή, περιβάλλει τις νέες δράσεις του υπουργείου Υγείας. Πριν από λίγες µέρες, στο πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ «Δηµιουργία και ευρεία διάχυση γενικών και ειδικών εθνικών διατροφικών οδηγών – Ευ δια… τροφήν», εξέδωσε διατροφικές συστάσεις για τον γενικό πληθυσµό και τις ειδικές πληθυσµιακές οµάδες και τις οποίες µπορεί ο καθένας να αναζητήσει στην ιστοσελίδα του υπουργείου. Ειδικότερα, οι διατροφικές συστάσεις αφορούν βρέφη, παιδιά και εφήβους, ενήλικες και κυρίως άτοµα ηλικίας από 18 έως 65 ετών, γυναίκες, εγκύους και θηλάζουσες. Συγκεκριµένα, αφορούν τις γυναίκες κατά την αναπαραγωγική ηλικία, την εγκυµοσύνη, τη γαλουχία και την εµµηνόπαυση. Τέλος, αφορούν άτοµα ηλικίας 65 ετών και άνω. 

Αφορµή

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη µείωσης της έκθεσης σε βασικούς παράγοντες κινδύνου και το γεγονός ότι συγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως και η συµπεριφορά του ατόµου, µπορούν να τροποποιηθούν προς το καλύτερο, µέσω της εφαρµογής συντονισµένων δράσεων δηµόσιας υγείας, προτρέπει τα κράτη-µέλη να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν δράσεις που θα προάγουν τη δηµόσια υγεία µέσω της υγιεινής διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας. 

-Διαφήμιση-

Η διάδοση και η υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα προάσπισης της ατοµικής υγείας, καθώς και βασικό συντελεστή προαγωγής της δηµόσιας υγείας. Επιπλέον, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου σχετικά µε τη διατροφή και τη σωµατική δραστηριότητα, τα κράτη-µέλη καλούνται: 
Θ Να διατηρήσουν την υγιεινή διατροφή και την τακτική σωµατική δραστηριότητα ως κορυφαία προτεραιότητα στο µέλλον, προκειµένου να περιοριστεί ο αντίκτυπος των χρόνιων ασθενειών και παθήσεων.

Θ Να προάγουν πολιτικές και πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην υγιεινή διατροφή και την επαρκή σωµατική δραστηριότητα διά βίου, ξεκινώντας από πολύ νεαρή ηλικία, καθώς και πριν και κατά την εγκυµοσύνη, σε συνδυασµό µε υγιεινή διατροφή και προώθηση της σωµατικής δραστηριότητας στην οικογένεια και το σχολείο κατά την παιδική και την εφηβική ηλικία, αλλά και αργότερα, στην ενήλικη ζωή και την τρίτη ηλικία. 

  • Να δώσουν την ευκαιρία στους πολίτες και τις οικογένειες να προβαίνουν σε συνειδητές επιλογές όσον αφορά τη διατροφή και τη σωµατική δραστηριότητα, παρέχοντας πληροφορίες για όλες τις ηλικίες και τις κοινωνικοοικονοµικές οµάδες, ιδιαίτερα τις πλέον ευάλωτες. 
  • Να προάγουν την υγιεινή διατροφή, δίνοντας έµφαση σε διατροφές που ωφελούν την υγεία, όπως η µεσογειακή διατροφή ή κάθε άλλη διατροφή που ακολουθεί συναφείς εθνικές διατροφικές κατευθυντήριες γραµµές / διατροφικές συστάσεις. 

Τέλος, σύµφωνα µε τα πρόσφατα Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (Ιούνιος 2017) αναφορικά µε τον περιορισµό της αύξησης της παιδικής παχυσαρκίας, τα κράτη-µέλη καλούνται να αναπτύξουν διατροφικές συστάσεις για παιδιά και εφήβους, που να αφορούν τόσο τα υγιή όσο και τα υπέρβαρα και παχύσαρκα άτοµα, καθώς και να αναπτύξουν συστάσεις που να προωθούν την καθηµερινή φυσική δραστηριότητα.

Ελλάδα

Η Μαρίνα Σιαµαντά, προϊσταµένη στο τµήµα Δηµόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας, το οποίο είναι υπεύθυνο για την προώθηση του προγράµµατος, αναφέρει στην «ΥΧ» πως «αφορµή του προγράµµατος ήταν οι κακές διατροφικές συνήθειες που παρατηρούνται παγκοσµίως, αλλά και η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα, εξαιτίας της οποίας έχει µειωθεί πάρα πολύ η ποιότητα διατροφής. Κατ’ αρχάς, τρώµε οι περισσότεροι γρήγορο φαγητό το οποίο είναι φθηνό, σταµατήσαµε να καταναλώνουµε πολλά φρούτα και λαχανικά.

Καταναλώνουµε τρόφιµα µε πάρα πολλή ζάχαρη, τρανς λιπαρά, αλάτι, οπότε έχουν αυξηθεί και οι θάνατοι παγκοσµίως από µη µεταδοτικές ασθένειες που οφείλονται στη διατροφή. Θα γίνονται δράσεις, ώστε να κατευθυνθεί ο κόσµος προς µία πιο ισορροπηµένη διατροφή, µε βάση τα ελληνικά προϊόντα. Θα προσπαθήσουµε, επίσης, να δώσουµε κατευθυντήριες γραµµές, ώστε ο κόσµος να αγοράζει πιο υγιεινά τρόφιµα, χωρίς να ανεβαίνει το κόστος». Για αυτούς τους λόγους, το πρόγραµµα έχει ήδη ξεκινήσει και, όπως τονίζει η κα Σιαµαντά, το επόµενο διάστηµα θα πραγµατοποιηθούν δράσεις στοχευµένα για κάθε κατηγορία πληθυσµού. «Έχει ξεκινήσει η συγκέντρωση του υλικού που χρειάζεται για τις δράσεις και οι πρώτες που θα πραγµατοποιηθούν θα είναι στα σχολεία, καθώς τα παιδιά αποτελούν τη βάση του πληθυσµού αλλά είναι και πιο επιρρεπής στο ανθυγιεινό φαγητό». Οι δράσεις του υπουργείου θα περιλαµβάνουν ενηµέρωση στα σχολεία µε οµιλίες ή µέσω έντυπου υλικού και διαδραστικών δράσεων. Επιπλέον, θα πραγµατοποιηθούν παρόµοιες δράσεις και για τις υπόλοιπες πληθυσµιακές οµάδες. Θα πραγµατοποιηθούν, επίσης, σεµινάρια επιµόρφωσης επαγγελµατιών υγείας. Εκτός, όµως, από τις οµάδες αυτές θα εντοπιστούν άνθρωποι µε παθήσεις, όπως ο διαβήτης, οι οποίοι πρέπει να ενηµερωθούν, ώστε να τρέφονται σωστά. Σύµφωνα µε τη Μ. Σιαµαντά, όλες οι δράσεις θα πραγµατοποιηθούν από µία ολόκληρη επιστηµονική οµάδα.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki