Λανθασμένα φαίνεται ότι πιστεύουμε πως η διάβρωση της βιοποικιλότητας επηρεάζει περισσότερο τα ζώα από ό,τι τα φυτά. Σύμφωνα με τον Κόκκινο Κατάλογο της IUCN, το 42% των ευρωπαϊκών ειδών δέντρων σήμερα απειλείται.

Τα επιθετικά έντομα, η αποψίλωση των δασών, η αστικοποίηση και οι πυρκαγιές αποτελούν ορισμένες μόνο από τις πολλές απειλές που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά δέντρα. Σύμφωνα με τον Κόκκινο Κατάλογο της IUCN, 454 είδη που προέρχονται από την Ευρώπη απειλούνται σοβαρά. Μάλιστα, 168 από αυτά, ή αλλιώς το 42,3%, απειλούνται και με εξαφάνιση. Το ποσοστό αυτό μπορεί να ανέλθει ακόμη και στο 49,6%, αν συμπεριλάβουμε τα φυτά για τα οποία τα δεδομένα είναι ανεπαρκή. Για τα ενδημικά είδη, εκείνα που συναντώνται μόνο στην Ευρώπη, των οποίων η εξαφάνιση θα καταστεί παγκόσμια, το ποσοστό των απειλούμενων ειδών ανέρχεται στο 58%.