Δύο υποτροφίες για πολίτες τρίτων χωρών προκηρύσσει το Perrotis College

Δύο πλήρεις υποτροφίες για πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, προκηρύσσει το Perrotis College. Αφορά προπτυχιακές σπουδές (B.A. & B.Sc.) στα προγράμματα:

  • Διεθνής Επιχειρηματικότητα
  • Ψηφιακό Μάρκετινγκ
  • Αειφορική Γεωργία και Διαχείριση
  • Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
  • Περιβαλλοντική Επιστήμη

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις και στην αξιολόγηση της αίτησής τους θα συνεκτιμηθούν επιπλέον παράγοντες και κριτήρια. Επίσης, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη με τα μέλη της επιτροπής εγγραφών του Perrotis College με στόχο να διερευνηθούν στοιχεία της προσωπικότητας, τα κίνητρα, οι στόχοι και η καταλληλότητα τους.

Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, τα μέλη της επιτροπής υποτροφιών του Perrotis College, θα αξιολογήσουν τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια και θα ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους στους υποψηφίους το συντομότερο δυνατόν.

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023. Πληροφορίες και διευκρινίσεις στα 2310492854 και 2310492810.

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  ο Dean του Perrotis College, Δρ. Κωνσταντίνος Ρότσιος, θα στελεχώσει το πάνελ της εκδήλωσης «Beyond Formal Steps: What it takes to feel Greece like Home», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου στο συνεδριακό κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» της ΔΕΘ, από τις 17:00 έως τις 18:00, και διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.