Στα €38 δισ. οι εξαγωγές στο εννεάμηνο 2023 – Τα τρόφιμα διατηρούν τις εξαγωγές σε υψηλά επίπεδα

Στο ποσό των €38,0 δισ. διαμορφώθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στο διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2023, καταγράφοντας μείωση κατά 6,4%, δηλαδή €2,6 δισ. συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2022, όταν διαμορφώθηκαν σε €40,6 δισ. Ωστόσο, τα τρόφιμα και τα λίπη και έλαια ενίσχυσαν τις εξαγωγικές τους επιδόσεις κατά €445,0 εκατ. και €603,6 εκατ. αντίστοιχα και βοήθησαν σημαντικά στη διατήρηση των ελληνικών εξαγωγών σε υψηλά επίπεδα.

Πιο αναλυτικά, και σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών που ανακοίνωσε σήμερα 07.11.2023 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, η αξία των ελληνικών εξαγωγών διαμορφώθηκε σε €4.227,2 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2023 έναντι €4.761,6 εκατ. πέρυσι, με τη μείωση να διαμορφώνεται σε €534,4 εκατ. σε αξία και 11,2% ποσοστιαία. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά €1.469,9 εκατ. δηλαδή 17,6% και διαμορφώθηκαν σε €6.903,6 εκατ. ενώ το εμπορικό έλλειμμα βελτιώθηκε κατά €935,5 εκατ., δηλαδή 25,9% και ανήλθε σε €2.676,4 εκατ.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Σεπτέμβριος 2022/2023

σε εκατ. ευρώ

Σεπ 23*

Σεπ 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Εξαγωγές

4.227,2

4.761,6

-534,4

-11,2%

Εισαγωγές

6.903,6

8.373,5

-1.469,9

-17,6%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-2.676,4

-3.611,9

935,5

-25,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Η αξία των ελληνικών εξαγωγών μειώθηκε και χωρίς τα πετρελαιοειδή, καθώς από €3.059,9 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2022, τον Σεπτέμβριο του 2023 ανήλθε σε €2.695,9 εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά 11,9%, δηλαδή €364,0 εκατ., μείωση η οποία ήταν σχεδόν ισόποση με τη μείωση των εισαγωγών (Πίνακας 2). Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €5.076,1 εκατ. από €5.440,5 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2022, με το εμπορικό έλλειμμα να παραμένει σε ίδια επίπεδα με πέρυσι στο ποσό των €2.380 εκατ.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Σεπτέμβριος 2022/2023

σε εκατ. ευρώ

Σεπ 23*

Σεπ 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Εξαγωγές

2.695,9

3.059,9

-364,0

-11,9%

Εισαγωγές

5.076,1

5.440,5

-364,4

-6,7%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-2.380,2

-2.380,6

0,4

0,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αναλύοντας τις εξαγωγικές επιδόσεις της Ελλάδας στο α’ εννεάμηνο του 2023, αυτές παρουσιάζονται μειωμένες κατά €2.582,7 εκατ., δηλαδή 6,4% καθώς από €40.614,8 εκατ. πέρυσι ανήλθαν σε €38.032,1 εκατ. φέτος. Οι εισαγωγές κατέγραψαν ακόμη μεγαλύτερη μείωση ύψους €7.605,9 εκατ., δηλαδή 11,1%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα βελτιώθηκε κατά €5.023,2 εκατ. και διαμορφώθηκε σε €22.776,7 εκατ. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ήταν ελαφρώς ενισχυμένες κατά €177,2 εκατ. (δηλαδή 0,7%) με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €26.172,2 εκατ., οι εισαγωγές ήταν μειωμένες κατά €1.053,8 εκατ. (δηλαδή 2,3%) και διαμορφώθηκαν σε €44.876,1 εκατ., ενώ το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά €1.231,0 εκατ., (δηλαδή 6,2%) και διαμορφώθηκε σε €18.703,9 εκατ.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022/2023

σε εκατ. ευρώ

Ιαν-Σεπ 23*

Ιαν-Σεπ 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Εξαγωγές

38.032,1

40.614,8

-2.582,7

-6,4%

Εισαγωγές

60.808,8

68.414,7

-7.605,9

-11,1%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-22.776,7

-27.799,9

5.023,2

-18,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε κλαδικό επίπεδο, τα τρόφιμα (€445,0 εκατ. | 8,6%), τα χημικά (€25,5 εκατ. | 0,6%), τα μηχανήματα και οχήματα (€239,4 εκατ. | 6,8%), τα διάφορα βιομηχανικά (€4,2 εκατ. | 0,2%), τα λίπη και έλαια (€603,6 εκατ. | 97,6%) και τα ποτά και καπνά (€156,8 εκατ. | 19,2%) σημείωσαν αύξηση εξαγωγών, ενώ αντίθετα τα βιομηχανικά προϊόντα (€704,5 εκατ. | 11,2%), οι πρώτες ύλες (€122,7 εκατ. | 9,4%) και τα μη ταξινομημένα προϊόντα (€92,2 εκατ. | 17,1%) κατέγραψαν μείωση εξαγωγών.

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022/2023

σε εκατ. ευρώ

Ιαν-Σεπ 23*

Ιαν-Σεπ 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Πετρελαιοειδή

11.987,0

15.098,2

-3.111,2

-20,6%

Τρόφιμα

5.630,2

5.185,2

445,0

8,6%

Βιομηχανικά

5.559,4

6.263,9

-704,5

-11,2%

Χημικά

4.548,3

4.522,8

25,5

0,6%

Μηχ/τα-Οχήματα

3.776,7

3.537,3

239,4

6,8%

Διαφ. Βιομηχανικά

2.705,0

2.700,8

4,2

0,2%

Λίπη-Έλαια

1.221,8

618,2

603,6

97,6%

Πρώτες Ύλες

1.182,9

1.305,6

-122,7

-9,4%

Ποτά-Καπνά

974,6

817,8

156,8

19,2%

Μη ταξινομημένα

446,3

538,5

-92,2

-17,1%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**

26.045,2

25.490,1

555,1

2,2%

Σύνολο**

38.032,2

40.588,3

-2.556,1

-6,3%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Σεπτέμβριος 2022/2023

σε εκατ. ευρώ

Σεπ 23*

Σεπ 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Πετρελαιοειδή

1.552,6

1.751,9

-199,3

-11,4%

Τρόφιμα

567,3

575,9

-8,6

-1,5%

Βιομηχανικά

582,8

752,2

-169,4

-22,5%

Χημικά

465,6

521,4

-55,8

-10,7%

Μηχ/τα-Οχήματα

384,5

410,0

-25,5

-6,2%

Διαφ. Βιομηχανικά

331,4

368,4

-37,0

-10,0%

Ποτά-Καπνά

96,7

122,8

-26,1

-21,2%

Πρώτες Ύλες

109,1

122,7

-13,6

-11,1%

Λίπη-Έλαια

91,6

72,2

19,4

26,8%

Μη ταξινομημένα

45,6

63,3

-17,7

-27,9%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**

2.674,6

3.008,9

-334,3

-11,1%

Σύνολο**

4.227,2

4.760,8

-533,6

-11,2%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022/2023

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Σε ό,τι αφορά στους προορισμούς, τα κράτη-μέλη της ΕΕ (27) απορρόφησαν το 57,6% των ελληνικών εξαγωγών, δηλαδή €21.898,9 εκατ., ενώ οι Τρίτες Χώρες το 42,4% και €16.133,2 εκατ. Συγκριτικά με το α’ εννεάμηνο 2022, οι εξαγωγές προς την ΕΕ (27) μειώθηκαν κατά 1,4% και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 12,4%.