ΕΑΣ Κεφαλληνίας: Ψηφιακή εκπαίδευση στο βιολογικό ελαιόλαδο

Ο ΕΑΣ Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει ότι, με επιτυχία συνεχίζονται οι εργασίες των εταίρων για το Πρόγραμμα ECOLIVE «Ψηφιακή Εκπαίδευση στην Παραγωγή Βιολογικού Ελαιολάδου».

Το Πρόγραμμα ΕCOLIVE συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Στρατηγικής Σύμπραξης Erasmus+ και απαντά με επιτυχία στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα τροφίμων.

Το Πρόγραμμα, η κεντρική ιδέα του οποίου βασίζεται στην αυξανόμενη τάση για τα βιολογικά προϊόντα και στην ανάγκη ικανοποίησης της ζήτησης για ποιοτικό Βιολογικό Ελαιόλαδο, υλοποιείται με τη συνεργασία έξι Οργανισμών από Μεσογειακές Χώρες και συγκεκριμένα από Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία και Ιταλία για την χρονική περίοδο 2015 – 2018.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου του Προγράμματος, εκπρόσωποι από όλους τους εμπλεκόμενους Οργανισμούς παρουσίασαν τις ανάγκες για ενημέρωση και πρόσβαση που έχει η κάθε χώρα στην παραγωγή Βιολογικού Ελαιολάδου, με βάση την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την έρευνα που διενεργήθηκε από κάθε χώρα/εταίρο με την βοήθεια ερωτηματολογίων.

Στη τρέχουσα φάση του Προγράμματος ολοκληρώνονται τα πεδία της ψηφιακής πλατφόρμας από κάθε χώρα/εταίρο που αφορούν μεταξύ άλλων την προετοιμασία και διαχείριση του εδάφους των ελαιώνων, διατήρηση της γονιμότητας, τεχνικές καλλιέργειας, φυτοπροστασίας και μεταποίησης ελαιοκάρπου, παραγωγή Βιολογικού Ελαιολάδου, μεταφορά, συσκευασία, σήμανση, συντήρηση και εξαγωγές.  

Ο ΕΑΣ Κεφαλληνίας & Ιθάκης συμμετέχοντας ως εταίρος στο Πρόγραμμα τονίζει ότι, με τη καλύτερη οργάνωση διάθεσης του τυποποιημένου ελαιολάδου και την εξισορρόπηση των τιμών σε λογικά επίπεδα θα έχουμε μεγάλη αύξηση στη ντόπια παραγωγή.

Κεφαλλονίτες και Θιακοί Ελαιοπαραγωγοί που επιθυμούν να ενισχύσουν τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε κάθε βήμα παραγωγής Βιολογικού Ελαιολάδου μπορούν να απευθύνονται στον Ε.Α.Σ. (υπεύθυνος  Δρ. Σ.Α.Θεοτοκάτος).