Τι έδειξε η μελέτη Eurostat για την κάμψη στην παραγωγικότητα του αγροτικού εργατικού δυναμικού σε Ελλάδα – ΕΕ

Ακόμα μεγαλύτερη η μέση πτώση στην ΕΕ

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών για τη γεωργία (EAA), με βάση δεδομένα που παρείχε η Eurostat, ο δείκτης παραγωγικότητας αγροτικής απασχόλησης στην ΕΕ μειώθηκε κατά 6,6% το 2023 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, μετά από την άνοδο που σημείωσε από το 2019 έως το 2022. Στην Ελλάδα, η αντίστοιχη πτώση του δείκτη παραγωγικότητας της αγροτικής εργασίας προσεγγίζει το 3,7%, υποδεικνύοντας μια σχετική συγκράτηση της τάσης.

Σε αυτή την υποχώρηση συντέλεσε η μείωση 7,9% στην πραγματική αξία εισοδήματος που παράγεται από τις μονάδες που ασχολούνται με τις γεωργικές παραγωγικές δραστηριότητες (σ.σ. εισοδήματα συντελεστών), αλλά και μια επιπλέον μείωση 1,4% στον όγκο του αγροτικού εργατικού δυναμικού.

Τα περισσότερα κράτη-μέλη (σ.σ. 19 τον αριθμό) κατέγραψαν μείωση της παραγωγικότητας εργατικού δυναμικού στον αγροτικό τους τομέα το 2023, όπως αποτυπώθηκε από τον δείκτη πραγματικού εισοδήματος των παραγόντων στη γεωργία ανά ετήσια μονάδα εργασίας. Οι μεγαλύτερες πτώσεις από έτος σε έτος καταγράφηκαν στην Εσθονία (-57,9%), τη Σουηδία (-31,7%), την Ιρλανδία (-30,3%), τη Λιθουανία (-30,2%) και τη Βουλγαρία (-28,6%).

Στον αντίποδα, επτά χώρες της ΕΕ κατέγραψαν αύξηση της παραγωγικότητας στο αγροτικό εργατικό τους δυναμικό. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία ετήσια άνοδος παρατηρήθηκε στο Βέλγιο (+31%), ακολουθούμενο από την Ισπανία (+11,1%), την Πορτογαλία (+9,9%), την Ουγγαρία (+5,5%), την Ιταλία (+4,2%), τη Μάλτα (+3,3%) και τη Σλοβενία (+0,3%). Αυτές οι αυξήσεις οφείλονται στις χαμηλότερες τιμές των λιπασμάτων και των εισροών και στις υψηλότερες τιμές προϊόντων στα οποία αυτές οι χώρες είναι εξειδικευμένες, όπως το ελαιόλαδο, οι πατάτες και το χοιρινό κρέας.

Αυξημένη μακροπρόθεσμα η παραγωγικότητα, υψηλότερο το εισόδημα των συντελεστών παραγωγής

Παρά τη φετινή ύφεση, το επίπεδο του δείκτη πραγματικού εισοδήματος των συντελεστών παραγωγής στην ΕΕ φέτος παραμένει 10,1% υψηλότερο από ό,τι το 2015. Αυτό το εισόδημα μοιράστηκε σε ένα πολύ πιο ολιγάριθμο εργατικό δυναμικό, ενώ ο δείκτης εισροών αγροτικής εργασίας μειώθηκε κατά 18,2% για την ίδια περίοδο.

Συνολικά, αυτές οι αλλαγές οδήγησαν στην αύξηση της παραγωγικότητας του αγροτικού εργατικού δυναμικού στην ΕΕ κατά 34,6% το 2023 σε σχέση με το 2015, παρά την εκτιμώμενη ύφεση το 2023.