ΕΔΟΚ: Υγιεινή στα σφαγεία – συντήρηση και μεταφορά σφάγιων

ΕΔΟΚ: Υγιεινή στα σφαγεία – συντήρηση και μεταφορά σφάγιων

Την πρώτη από μια σειρά ημερίδων για την επιμόρφωση των επαγγελματιών του κρέατος, ανακοίνωσε για τις 27/5 στη Θεσσαλονίκη (Ξενοδοχείο Πόρτο Παλλάς) η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ). 

Η οργάνωση της ημερίδας με θέμα «Υγιεινή στα σφαγεία – Συντήρηση και μεταφορά σφαγίων», πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων, σύμφωνα με τη βασική διεπαγγελματική αρχή της συνεννόησης και συνέργειας για την αντιμετώπιση των θεμάτων, που αφορούν τους κλάδους του κρέατος. Η ημερίδα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και υπευθύνους παραγωγής των σφαγείων, ενώ μπορούν να συμμετάσχουν στελέχη του ΥΠΑΑΤ και των τοπικών υπηρεσιών της περιφέρειας και άλλων φορέων. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Η «ΥΧ» είναι χορηγός επικοινωνίας της ημερίδας