Οι σημαντικές κατά τόπους αποκλίσεις στα κόστη και η άνιση επιβολή των κανόνων της ΕΕ για τη μεταφορά των ζώων από τα κράτη-μέλη δίνουν κίνητρα για τις πολύωρες μεταφορές ζώντων ζώων, εγκυμονώντας κινδύνους για τα πρότυπα ευζωίας, σύμφωνα με νέα αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ECA).

Η αξιολόγηση, η οποία παρουσιάστηκε πριν από λίγες ημέρες, διαπίστωσε ότι κάθε χρόνο δισεκατομμύρια ζωντανά ζώα μεταφέρονται. Η ανασκόπηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οικονομικοί παράγοντες, όπως η μεγάλη διακύμανση του κόστους σφαγής μεταξύ των κρατών-μελών, σε συνδυασμό με ρυθμιστικούς παράγοντες, όπως τα διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια κυρώσεων, είναι οι κύριες αιτίες της μεταφοράς ζώντων ζώων.

Δεδομένου ότι ορισμένες περιοχές της ΕΕ είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένες στην εντατική ζωική παραγωγή, ο τομέας τείνει προς ολοένα και μεγαλύτερα σφαγεία, γεγονός που επίσης μπορεί να αυξήσει τη μεταφορά ζώντων ζώων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πάνω από το 1/3 των ταξιδιών των ζώντων ζώων στην ΕΕ διαρκούν μεταξύ οκτώ και 24 ωρών. Ο αριθμός είναι ακόμη υψηλότερος για τα άλογα, τα βοοειδή, τα πρόβατα και τις κατσίκες, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις υπερβαίνει το 40% των ταξιδιών.