ΕΕ: To Βόρειο Αιγαίο στην 1η θέση μεταξύ των αγροτικών περιοχών με τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης πληθυσμού

Σύμφωνα με τα στοιχεία (για την Ευρώπη της υπαίθρου και την αστική Ευρώπη, ) που δημοσίευσε  η Eurostat την Τρίτη 17/1, οι κυρίως αγροτικές περιοχές αντιπροσώπευαν σχεδόν το ήμισυ (45%) της έκτασης της ΕΕ το 2021.

Ωστόσο, μόνο το 21% του πληθυσμού της ΕΕ ζει σε αυτές τις αγροτικές περιοχές. Την περίοδο 2015-2020, ο πληθυσμός των κυρίως αγροτικών περιοχών μειώθηκε, κατά μέσο όρο, 0,1% κάθε χρόνο, ενώ σχεδόν καμία μεταβολή δεν καταγράφηκε στον πληθυσμό των ενδιάμεσων περιοχών. Σε αντίθεση, ο πληθυσμός των κυρίως αστικών περιοχών αυξανόταν, κατά μέσο όρο, 0,4% κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με την Eurostat oι αγροτικές περιοχές με τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του πληθυσμού ήταν οι ελληνικές νησιωτικές περιοχές της Ικαρίας, της Σάμου (2,8% ετησίως) και της Λέσβου, της Λήμνου (2,7%), ακολουθούμενες από τη γερμανική περιφέρεια Landshut, το Kreisfreie Stadt και τη νησιωτική περιφέρεια των Καναρίων Ισπανίας. , El Hierro (και οι δύο 1,3%). 

Γράφημα ράβδων: Μέση ετήσια αλλαγή πληθυσμού ανά ηλικία και αστική-αγροτική τυπολογία στην ΕΕ, 2015-2020, %Πηγή συνόλου δεδομένων: urt_pjangrp3

Την περίοδο 2015-2020, ο αριθμός των ηλικιωμένων αυξανόταν ραγδαία. Ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω αυξήθηκε κατά 1,6% κάθε χρόνο στις κυρίως αστικές περιοχές και στις ενδιάμεσες περιοχές. Ωστόσο, η πιο γρήγορη ανάπτυξη μεταξύ αυτής της ομάδας καταγράφηκε για όσους ζουν σε κυρίως αγροτικές περιοχές (1,8% κάθε χρόνο).

Αντίθετα, ο αριθμός των ατόμων σε ηλικία εργασίας (20-64 ετών) που ζουν σε κυρίως αγροτικές περιοχές μειώθηκε, κατά μέσο όρο, 0,6% κάθε χρόνο. Ο αριθμός των νεότερων ατόμων (κάτω των 20 ετών) μειώθηκε κατά ελαφρώς μεγαλύτερο περιθώριο (-0,7% κάθε χρόνο). Αυτές οι ίδιες δύο ομάδες παρουσίασαν ανάπτυξη σε κυρίως αστικές περιοχές (0,1% και 0,3% κάθε χρόνο, αντίστοιχα), υποδηλώνοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τις κυρίως αγροτικές περιοχές για να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους ή αναζητώντας εργασία.

Πληθυσμιακές αλλαγές στις κυρίως αγροτικές περιοχές της ΕΕ

Τα τελευταία χρόνια (2015–2020), ο πληθυσμός αυξήθηκε με σχετικά γρήγορο ρυθμό (τουλάχιστον 0,3% ετησίως) σε 108 κυρίως αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Αντίθετα, ο αριθμός των ατόμων μειώθηκε με σχετικά γρήγορο ρυθμό (λιγότερο από -0,3% ετησίως) σε 155 κυρίως αγροτικές περιοχές. 

Μέση ετήσια μεταβολή πληθυσμού κατά αστική-αγροτική τυπολογία, 2015-2020 (%)

Πηγή δεδομένων: demo_r_gind3

Κατά την περίοδο 2015–2020, οι αγροτικές περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά ερήμωσης ήταν οι περιφέρειες της Κροατίας Vukovarsko-srijemska županija (-2,5% ετησίως) και Požeško-slavonska županija (-2,3%) και η βουλγαρική περιφέρεια Vidin ( επίσης -2,3%).