Σχέδιο για την ένταξη τόσο της πυρηνικής ενέργειας όσο και του φυσικού αερίου στους κανόνες για την πράσινη χρηματοδότηση έχει εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχετικό non paper καθορίζει τα τεχνικά κριτήρια για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, ώστε να μπορούν να χαρακτηριστούν ως «μεταβατικές δραστηριότητες» και, άρα, να επισημαίνονται ως «πράσινες επενδύσεις», υπό τον όρο ότι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η εκτόπιση των πιο ρυπογόνων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από άνθρακα.

Μέσα στον μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να προτείνει κανόνες σχετικά με τα κριτήρια που θα καθορίζουν ποια επενδυτικά πρότζεκτ φυσικού αερίου και πυρηνικής ενέργειας θα μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στην «πράσινη χρηματοδοτική ταξινόμηση» της ΕΕ. Ένα σχέδιο της πρότασης της Επιτροπής, το οποίο ήρθε στην κατοχή της EURACTIV, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι για να θεωρηθούν πράσινες οι επενδύσεις σε πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει το εκάστοτε έργο να διαθέτει σχέδιο, κεφάλαια και χώρο για την ασφαλή αποθήκευση ή διάθεση των ραδιενεργών αποβλήτων.

Τα κριτήρια περιλαμβάνουν «τροποποιήσεις και αναβαθμίσεις ασφαλείας» για να διασφαλίζεται ότι οι επενδύσεις συμμορφώνονται με «τα υψηλότερα επιτεύξιμα πρότυπα ασφαλείας», σύμφωνα με το προσχέδιο της Κομισιόν.

Η παραγωγή φυσικού αερίου και πυρηνικής ενέργειας θα χαρακτηρίζεται ως πράσινη υπό το σκεπτικό ότι αφορά «μεταβατικές δραστηριότητες», οι οποίες ορίζονται ως δραστηριότητες που δεν είναι πλήρως βιώσιμες, αλλά οι εκπομπές τους περιορίζονται κάτω από τον μέσο όρο της βιομηχανίας.

Το έγγραφο χαρακτηρίζεται ως «επιστημονικό αίσχος» από ακτιβιστές, οι οποίοι προειδοποιούν ότι θα βλάψει την αξιοπιστία της ΕΕ στην πράσινη μετάβαση.

www.euractiv.com