Οι αγρότες και οι δασοκόμοι πρέπει να «ενθαρρυνθούν άμεσα», ώστε να στραφούν σε καλλιέργειες που δεσμεύουν διοξείδιο άνθρακα και στην εφαρμογή άλλων μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κλίμα. Απώτερος στόχος, η προώθηση της αποθήκευσης άνθρακα σε ευρωπαϊκές εκμεταλλεύσεις και δάση μέσω ενός «ισχυρού συστήματος πιστοποίησης για την απομάκρυνση του άνθρακα».

Για τον σκοπό αυτόν, η Κομισιόν σχεδιάζει να αναθεωρήσει αρκετά νομοθετήματα το 2021, όπως τον κανονισμό για τη χρήση της γης, την αλλαγή χρήσης της γης και τη δασοκομία (LULUCF) και τον κανονισμό για τον επιμερισμό των προσπαθειών. Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ καλεί, επίσης, τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν τη βιώσιμη γεωργία μέσω της δέσμευσης του άνθρακα στο έδαφος μέσα από διαδικασίες πιστοποίησης έως το 2030.

Με περίπου 51 δισ. τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα να απομακρύνονται από την ατμόσφαιρα και να αποθηκεύονται στα αγροτικά εδάφη κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης, η δέσμευση άνθρακα θεωρείται βασικό μέσο τόσο για τον μετριασμό όσο και για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Μερικές από τις πιο αποτελεσματικές δεξαμενές άνθρακα είναι τα λιβάδια και οι μόνιμοι βοσκότοποι, καθώς και οι αγροτικές εκτάσεις που βρίσκονται σε τυρφώνες και άλλα οργανικά εδάφη.

Οι καλές γεωργικές πρακτικές, όπως η εναλλαγή των καλλιεργειών και η αναδάσωση, μπορούν να διαδραματίσουν εξίσου σημαντικό ρόλο στη διατήρηση μιας βιώσιμης και ανθρακικά ουδέτερης γεωργίας. Ωστόσο, η ιδέα της απομάκρυνσης του άνθρακα από τα αγροτικά εδάφη μέσω της διαχείρισης της γης και της δασοκομίας έχει επικριθεί από αρκετές περιβαλλοντικές ΜΚΟ.

 

euractiv.com