Η ΕΕ εναρμονίζει τους κανόνες κυκλοφορίας αγροτικών οχημάτων

Σε διαδικασίες εναρμονισμού των κανόνων οδικής κυκλοφορίας για την κυκλοφορία των αγροτικών οχημάτων βρίσκεται η Κομισιόν.

Όπως επισημαίνεται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, τα αγροτικά μηχανήματα περιλαμβάνουν μια ευρεία γκάμα οχημάτων, παρελκόμενων και εργαλείων. Μία εκ των βασικότερων κατηγοριών είναι τα αγροτικά μηχανήματα (ψεκαστικά, συλλεκτικές/θεριζοαλωνιστικές μηχανές κ.λπ.).

«Περιστασιακά, τα μηχανήματα αυτά χρειάζεται να κινούνται σε δημόσιους δρόμους από τη μία περιοχή στην άλλη. Πολλές από τις παραμέτρους είναι ήδη εναρμονισμένες. Όμως, οι κανόνες για ασφαλή μετακίνηση στους δρόμους, όπως φώτα, φρένα, διαστάσεις κ.λπ. ρυθμίζονται σε εθνικό πλαίσιο και οι κατασκευαστές υποχρεώνονται να προσαρμόζονται σε απαιτήσεις που διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Αυτό προκαλεί γραφειοκρατικά βάρη και επιπλέον χρεώσεις στους κατασκευαστές, όπως και ζητήματα ασφαλείας για τις χώρες που διαθέτουν αυστηρότερους κανόνες», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο σημείωμα.

Οι πιστοποιήσεις που απαιτούνται για την εισαγωγή και την τροποποίηση εξοπλισμού σε χώρες της ΕΕ είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και απαιτούν τη συμμετοχή πολλών πλευρών

«Χάνεται χρόνος και χρήμα χωρίς ενιαίο πλαίσιο»

Εκτός των άλλων, σύμφωνα με μελέτη για τα προβλήματα που δημιουργούν οι διαφορετικοί κανόνες σε κάθε κράτος-μέλος, οι πιστοποιήσεις που απαιτούνται για την εισαγωγή και την τροποποίηση εξοπλισμού σε χώρες της ΕΕ είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και απαιτούν τη συμμετοχή πολλών πλευρών, όπως ενός ανεξάρτητου οργανισμού, του κατασκευαστή του μηχανήματος και της εθνικής αρχής ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας.

Μάλιστα, τα άμεσα κόστη που προκύπτουν από τις ανωτέρω διαδικασίες υπολογίζονται σε έως και 90 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,3% του συνολικού τζίρου των κατασκευαστών μηχανημάτων.

Τα κόστη αυτά πολλές φορές μεταφέρονται είτε στις κρατικές αρχές, είτε σε αγρότες και αγροτικούς φορείς είτε και στους δύο. Oι Copa – Cogeca (αγρότες), η CEMA (κατασκευαστές) και η CEETTAR (εργολάβοι) έχουν πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με την Κομισιόν και το επόμενο σημαντικό ραντεβού στην πορεία για τον εναρμονισμό των κανόνων κυκλοφορίας στα αγροτικά μηχανήματα έχει οριστεί για τις 15 Νοεμβρίου 2019.

Ως εκ τούτου, εξελίξεις υπό τη μορφή μιας νομοθετικής πρότασης από την πλευρά της Κομισιόν αναμένονται στα μέσα του 2020.