Η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε (19/04/23) μια διαδικτυακή πύλη για την προώθηση του στόχου (ή της «Αποστολής», όπως την αναφέρει χαρακτηριστικά) της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Ο ιστότοπος (climate-adapt.eea.europa.eu) παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αποστολή και τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την υλοποίησή της, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και των τοπικών αρχών, καθώς και των ερευνητικών κέντρων που συμμετέχουν ως υπογράφοντες μια σχετικής «Χάρτας». Οι εν λόγω ήδη έχουν φτάσει τους 300.

Το site προσφέρει γνώσεις και εργαλεία για χρήση από τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές. Η πύλη συνδέεται με μια διαδικτυακή περιοχή για την Κοινότητα Πρακτικής Προσαρμογής της Αποστολής της ΕΕ, στην οποία έχουν πρόσβαση οι «Υπογράφοντες τη Χάρτα», οι λεγόμενοι «Φίλοι της Αποστολής» και οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την προσαρμογή στο κλίμα.

Εκεί, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές μπορούν να λάβουν τεχνική βοήθεια με:

✱ Την πρόοδο και τη χρηματοδότηση των διαδικασιών σχεδιασμού προσαρμογής του κλίματος.

✱ Τον εντοπισμό και τη χρηματοδότηση έργων επίδειξης.

✱ Την κινητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών και των ενδιαφερομένων στην προσαρμογή του κλίματος.

Η «Πύλη Αποστολής» φιλοξενείται από την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Προσαρμογής για το Κλίμα (Climate-ADAPT) και αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και την ομάδα της Πλατφόρμας Εφαρμογής της Αποστολής (MIP4Adapt).