Στην τροποποίηση του κανονισμού της ΕΕ προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που προέρχονται από τα έντομα σε ζωοτροφές πουλερικών και χοίρων προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελπίζοντας ότι θα συμβάλει στη δημιουργία μιας «πιο βιώσιμης αλυσίδας ζωοτροφών», σύμφωνα με την εμβληματική της πολιτική για τα τρόφιμα.

Η αναθεώρηση του κανονισμού δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ στις 17 Αυγούστου και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο, ανοίγοντας δύο από τις κύριες αγορές ζωοτροφών της ΕΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν από κοινού περίπου το 65% της παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών της ΕΕ.

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ ανακοίνωσε την απόφαση ως ένα βήμα στην κατεύθυνση προς μια πιο βιώσιμη αλυσίδα ζωοτροφών, σύμφωνα με τη στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (F2F). Στόχος της F2F είναι να μειώσει την εξάρτηση από κρίσιμες πηγές ζωοτροφών όπως η σόγια που καλλιεργείται σε αποψιλωμένη γη τρίτων χωρών, προωθώντας φυτικές πρωτεΐνες που καλλιεργούνται στην ΕΕ, καθώς και εναλλακτικές πρώτες ύλες ζωοτροφών όπως τα έντομα.

www.euractiv.com