Η έγκριση των εθνικών στρατηγικών σχεδίων για την ΚΑΠ και η αναθεώρηση της οδηγίας για τη βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων είναι τα θέματα που ξεχωρίζουν στην ατζέντα χάραξης πολιτικής της ΕΕ για τον αγροδιατροφικό τομέα το 2022.

Τα βλέμματα τώρα στρέφονται από τις Βρυξέλλες στα επιμέρους κράτη-μέλη, καθώς αυτά παρουσιάζουν τα εθνικά στρατηγικά σχέδια που θα καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να επιτύχουν τους εννέα στόχους της ΚΑΠ σε όλη την ΕΕ. Τα εν λόγω εθνικά σχέδια είναι ο κύριος μοχλός της μεταρρύθμισης, καθώς μέσω αυτών θα επιτευχθούν οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας.

Τα κράτη-μέλη είχαν προθεσμία έως το τέλος του 2021, ώστε να υποβάλουν τα σχέδιά τους για έγκριση από την Κομισιόν. Ωστόσο, πολλές χώρες απέτυχαν να ανταποκριθούν εγκαίρως. Πηγή της Κομισιόν ενημέρωσε τη EURACTIV ότι το 1/3 των κρατών μελών –συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και του Βελγίου– δεν κατάφεραν να τηρήσουν την επίσημη προθεσμία υποβολής των στρατηγικών σχεδίων.

Μιλώντας σε πρόσφατη εκδήλωση, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Τάσος Χανιώτης, εξέφρασε την ελπίδα ότι η διαδικασία δεν θα διαρκέσει περισσότερο από τρεις μήνες, με την ετυμηγορία της Κομισιόν να έρχεται τον Απρίλιο, αλλά έδωσε ρητή προθεσμία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού για την ανταπόκριση του εκτελεστικού οργάνου στις υποβολές, ανάλογα με την ποιότητα των υποβληθέντων σχεδίων.

Μία από τις βασικές προτεραιότητες στην ατζέντα του 2022 είναι και η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων (SUD), που εγκρίθηκε το 2009. Μετά τις επικρίσεις για την κακή εφαρμογή της στην πλειονότητα των κρατών-μελών, η Κομισιόν σκοπεύει να αναθεωρήσει την οδηγία για να την ευθυγραμμίσει με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης της χρήσης και του κινδύνου των χημικών φυτοφαρμάκων στο μισό.

Η έγκριση της αναθεώρησης έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2022.

www.euractiv.com