Σύμφωνα με αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν τη γεωργία να αντιμετωπίσει μια «διπλή πρόκληση», προωθώντας το «Πρασίνισμα» του τομέα και, ταυτόχρονα, διασφαλίζοντας την επισιτιστική ασφάλεια. Ωστόσο, τα υψηλά επενδυτικά κόστη και η ανεπαρκής ευρυζωνική διείσδυση στις αγροτικές περιοχές μπορεί να σταθούν εμπόδια.

Σύμφωνα με την Gaelle Marion, επικεφαλής της μονάδας περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στη Γενική Διεύθυνση για τη Γεωργία της Επιτροπής (DG AGRI), οι πρακτικές ευφυούς γεωργίας που αξιοποιούνται ως τρόποι βελτιστοποίησης της χρήσης γεωργικών εισροών, όπως φυτοφάρμακα, λιπάσματα ή νερό, θα μπορούσαν να είναι καθοριστικές, ώστε να καταστεί ο τομέας πιο φιλικός προς το κλίμα και το περιβάλλον, διατηρώντας παράλληλα την παραγωγή στα σημερινά επίπεδα.

«Ο αγροτικός τομέας χρειάζεται μια οικολογική μετάβαση που θα διασφαλίζει την προστασία των φυσικών πόρων και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και, δεύτερον, την ανάγκη για συνέχιση της παραγωγής τροφίμων», τόνισε η Marion. «Η ευφυής γεωργία βρίσκεται ακριβώς στο επίκεντρο αυτής της διπλής πρόκλησης».

Παρά τα παραπάνω οφέλη, η ευρύτερη εξάπλωση των πρακτικών ευφυούς γεωργίας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια. Σύμφωνα με έκθεση του 2022 της ένωσης βιομηχανίας οπτικών ινών FFTH Council Europe, μόλις το 30% των κατοίκων της υπαίθρου είχε πρόσβαση σε πλήρη συνδεσιμότητα οπτικών ινών μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021, συγκριτικά με το σύνολο των νοικοκυριών, που σχεδόν το ήμισυ μπορεί να συνδεθεί με ευχέρεια.

Όπως εξήγησε η Marion, η Κομισιόν ελπίζει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ευρυζωνικότητας μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη», που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ψηφιακής και τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε όλη την ΕΕ.

Επιπλέον, το υψηλό κόστος των επενδύσεων που απαιτούνται για την απόκτηση πολλών λύσεων ευφυούς γεωργίας μπορεί να αποτελέσει και αυτό πρόκληση για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ανέφερε ο ευρωβουλευτής Franc Bogovic κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

www.euractiv.com