Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο ανανέωσης της έγκρισής της για τη γλυφοσάτη, η βιομηχανία φυτοπροστατευτικών προϊόντων και οι περιβαλλοντικοί ακτιβιστές συγκρούονται με αφορμή τη διαδικασία αξιολόγησης. Το ζήτημα της ανανέωσης της γλυφοσάτης, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στην ΕΕ ως δραστική ουσία σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, παραμένει εξαιρετικά αμφιλεγόμενο, καθώς οι απόψεις διίστανται σχετικά με τον αντίκτυπό της στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Η βιομηχανία φυτοπροστασίας τονίζει ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουν συλλεχθεί και αξιολογηθεί επαρκή επιστημονικά δεδομένα από τις ευρωπαϊκές αρχές για την ασφάλεια των τροφίμων, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το ζιζανιοκτόνο είναι ασφαλές. «Η επιστημονική κοινότητα και ο ακαδημαϊκός κόσμος έχουν συνεχίσει να διενεργούν μελέτες για τη διερεύνηση νέων πτυχών που δεν καλύπτονταν από τις παλαιότερες αξιολογήσεις», δήλωσε η Viriginie Ducrot από την Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης (GRG).

Απεναντίας, οι ακτιβιστές για την υγεία και το περιβάλλον επικρίνουν τη διαδικασία αξιολόγησης. Σε ανοιχτή επιστολή με αποδέκτρια την επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου, 41 ΜΚΟ εξέφρασαν ανησυχίες ιδίως για την αξιοπιστία των μελετών που έχουν παρασχεθεί από τη βιομηχανία για να δικαιολογήσουν την ανανέωση.

«Στο παρελθόν έχουν υπάρξει πολλές επιστημονικές αξιολογήσεις και αποδείξεις βασισμένες στη βιομηχανία, ενώ δεν υπήρχε πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα για τον έλεγχο και την αξιοπιστία της διαδικασίας», τόνισε στη Euractiv ο Marco Contiero, διευθυντής γεωργικής πολιτικής της Greenpeace στην ΕΕ (σ.σ. οργάνωση η οποία υπογράφει την επιστολή).

Από την πλευρά του Contiero, η διαδικασία αξιολόγησης δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη πιθανές απειλές για την υγεία που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη μακροχρόνια έκθεση σε μικρές ποσότητες γλυφοσάτης, η οποία είναι «πολύ πιο περίπλοκη στην αξιολόγηση» σε σύγκριση με τη βραχυπρόθεσμη, οξεία τοξικότητα.

Τόσο η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) όσο και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) αξιολογούν τώρα την ανανέωση της έγκρισής τους, ολοκληρώνοντας παράλληλες δημόσιες διαβουλεύσεις για το θέμα στις 22 Νοεμβρίου με συνολικά 416 υποβολές. Τα σχόλια και τα δεδομένα που υποβλήθηκαν θα ληφθούν πλέον υπόψη από την Ομάδα Αξιολόγησης καθώς και από την Επιτροπή Αξιολόγησης, Κινδύνου του ECHA, δήλωσε στη Euractiv εκπρόσωπος της EFSA.

www.euractiv.com