ΕΕ: Μεγαλύτερο προϋπολογισμό για την πανδημία και περισσότερη αλληλεγγύη ζητούν οι πολίτες

Σχεδόν επτά στους δέκα Ευρωπαίους (68%) επιθυμούν η ΕΕ να έχει δυναμικότερο ρόλο στην καταπολέμηση της υγειονομικής κρίσης, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2020. Στο ίδιο μοτίβο, η πλειοψηφία (56%) των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ΕΕ χρειάζεται περισσότερα οικονομικά μέσα για να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο της πανδημίας και ότι τα μέσα αυτά πρέπει να στοχεύουν πρωτίστως στους τομείς της υγείας και της οικονομίας.

Εξίσου υψηλό (53%) είναι το ποσοστό των πολιτών που εξακολουθούν να θεωρούν ότι τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να είχαν επιδείξει μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το αίτημα για περισσότερες αρμοδιότητες της ΕΕ υποστηρίζει η απόλυτη πλειοψηφία σε 26 κράτη-μέλη, με πιο μεγάλα ποσοστά σε Πορτογαλία και Λουξεμβούργο (87%), Κύπρο (85%), Μάλτα (84%), Εσθονία (81%), Ιρλανδία (79%), Ιταλία και Ελλάδα (78%), Ρουμανία (77%) και Ισπανία (75%).

Όσον αφορά την αντίληψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαθέτει ισχυρότερα οικονομικά μέσα για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας, η τάση έχει επικεφαλής την Ελλάδα (79%), την Κύπρο (74 %), την Ισπανία και την Πορτογαλία (71%).

Στο ερώτημα σχετικά με τους τομείς πολιτικής για τους οποίους πρέπει να δαπανηθούν αυτά τα αυξημένα κονδύλια της ΕΕ, η δημόσια υγεία βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων για τους Ευρωπαίους πολίτες, συγκεντρώνοντας το 55% των προτιμήσεων. Ακολουθούν η οικονομική ανάκαμψη και οι νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις (45%), η απασχόληση και οι κοινωνικές υποθέσεις (37%), καθώς και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής (36%).

Για τη σημασία που έχει η λήψη των αναγκαίων αποφάσεων για το πακέτο ανάκαμψης το συντομότερο δυνατόν, ένας σαφής δείκτης είναι η ανησυχητική οικονομική κατάσταση των Ευρωπαίων πολιτών από την αρχή της πανδημίας. Το 57% των συμμετεχόντων (ποσοστό σχεδόν αμετάβλητο από τον Απρίλιο) δήλωσε ότι έχει αντιμετωπίσει προσωπικές οικονομικές δυσκολίες.

Οι περισσότεροι έκαναν λόγο για «απώλεια εισοδήματος» (28%), η οποία αναφέρθηκε ως βασικό ζήτημα σε 21 κράτη-μέλη, με υψηλότερο ποσοστό στην Ουγγαρία και στην Ισπανία (43% σε αμφότερες τις χώρες), στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα (41%), όπως επίσης και στην Ιταλία (37%).