Πριν από λίγες μέρες, μια κοινοπραξία έξι ευρωπαϊκών ΜΚΟ ανακοίνωσε ότι κατέθεσε δύο ξεχωριστά αιτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για «εσωτερική επανεξέταση», το πρώτο βήμα μιας νομικής προσφυγής σχετικά με την πρόσφατη επανέγκριση της γλυφοσάτης.

Εκτός από τα αιτήματα για εσωτερική επανεξέταση, οι οργανώσεις ζητούν, επίσης, την ακύρωση της απόφασης για την επανέγκριση της αμφιλεγόμενης, αλλά ευρέως χρησιμοποιούμενης δραστικής ουσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προθεσμία μέχρι το τέλος Ιουνίου για να απαντήσει, διάστημα ύστερα από το οποίο οι ΜΚΟ θα προχωρήσουν σε δικαστικές ενέργειες. Τον Δεκέμβριο, η Κομισιόν ανανέωσε για άλλα δέκα χρόνια την άδεια για τη γλυφοσάτη, αφού τα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν πλειοψηφία υπέρ ή κατά της νέας έγκρισης.

Το ευρωπαϊκό δίκτυο δράσης για τα φυτοφάρµακα «PAN Europe», οι οργανώσεις ClientEarth, Generations Futures, Global 2000 (σ.σ. σκέλος της Friends of the Earth) και τα PAN Germany και PAN Netherlands υποστηρίζουν ότι οι δύο φορείς της ΕΕ που παρείχαν επιστημονικές συμβουλές για την απόφαση –η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)– «δεν έδωσαν επαρκή προσοχή στα επιστημονικά δεδομένα». Όπως υποστηρίζουν οι οργανώσεις, «η Κομισιόν ενήργησε κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ για την έγκριση των φυτοφαρμάκων και της αρχής της προφύλαξης, επανεγκρίνοντας τη γλυφοσάτη παρά τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ουσία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον».