«Φρένο» μπαίνει στην προσωρινή παράταση της έγκρισης της ΕΕ για τη γλυφοσάτη για ακόμη ένα έτος, καθώς η αμφιλεγόμενη δραστική ουσία δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαραίτητη πλειοψηφία. Η τρέχουσα έγκριση για τη γλυφοσάτη, το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο ζιζανιοκτόνο, ως δραστική ουσία στη φυτοπροστασία πρόκειται να λήξει στα μέσα Δεκεμβρίου 2022.

Νωρίτερα φέτος, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) είχε δηλώσει ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για την επαναξιολόγηση του φυτοφαρμάκου, μεταθέτοντας τη διαδικασία για τον Ιούλιο του 2023, πολύ μετά την ημερομηνία λήξης της έγκρισης. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια ενδιάμεση προσωρινή ανανέωση της αδειοδότησης για ένα έτος, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, και το έθεσε πριν από μερικές μέρες ενώπιον των κρατών-μελών στη Μόνιμη Επιτροπή της ΕΕ για τα Φυτά, τα Ζώα, τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (SCoPAFF).

Ωστόσο, εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε στη EURACTIV ότι το ψήφισμα δεν πέρασε, καθώς δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη ειδική πλειοψηφία.

Σύμφωνα με πηγές εντός της συνεδρίασης, παρότι η πλειοψηφία των κρατών-μελών υποστήριξε την έγκριση, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα και η Κροατία αντιτάχθηκαν στην επέκτασή της, ενώ η Γαλλία, η Γερμανία και η Σλοβενία επέλεξαν να απόσχουν από την ψηφοφορία. Αθροιστικά, αυτές οι παρεκκλίσεις αποδείχθηκαν τελικά αρκετές για να μπλοκαριστεί η διαδικασία. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε στη EURACTIV ότι «λυπάται» που η απόφαση αυτή δεν πέρασε.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει τώρα τον φάκελο σε διαδικασία προσφυγής και, σε περίπτωση που δεν υπάρξει πλειοψηφία και στην επιτροπή προσφυγών, το θέμα θα περάσει στο Κολέγιο των Επιτρόπων. Το τελευταίο θα μπορούσε να εγκρίνει τους κανόνες από μόνο του. Ερωτηθείς αν θα μπορέσει να υπάρξει έγκριση πριν από την παρέλευση της προθεσμίας του Δεκεμβρίου, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι η Κομισιόν «θα κάνει ό,τι μπορεί» για να επισπεύσει τη διαδικασία.

www.euractiv.com