ΕΕ: Νέα έκθεση… εκθέτει την ΚΑΠ για τους επικονιαστές

«Η ΚΑΠ απέτυχε να σταματήσει τη μείωση των άγριων επικονιαστών και ήταν μέρος του προβλήματος, όχι της λύσης», συμπεραίνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Ένα από τα κύρια ευρήματα της αποκαλυπτικής έκθεσης είναι ότι οι αγροτικές πολιτικές της ΕΕ δεν περιλαμβάνουν ειδικές απαιτήσεις για την προστασία των άγριων επικονιαστών. Διάφορα εργαλεία της ΚΑΠ 2014-2020 αποσκοπούν στην προστασία και στη βελτίωση της βιοποικιλότητας, ιδίως μέσω των μέτρων πολλαπλής συμμόρφωσης, του πρασινίσματος και των αγροπεριβαλλοντικών κλιματικών μέτρων, ωστόσο ο Samo Jereb, ελεγκτής της ΕΕ που είναι υπεύθυνος για την έκθεση, δήλωσε ότι αυτά δεν περιέχουν «καμιά συγκεκριμένη νομική διάταξη για την προστασία των άγριων επικονιαστών».

Στην Ευρώπη, περίπου τέσσερα στα πέντε είδη άγριων λουλουδιών και καλλιεργειών εξαρτώνται από τα ζώα και τα έντομα για την επικονίαση. Σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΕΕ, τα περισσότερα από αυτά τα έντομα είναι άγρια είδη και η συμβολή τους στον αγροτικό τομέα της Ευρώπης κοστολογείται στα 15 δισ. ευρώ!

Ο Jereb τόνισε στους δημοσιογράφους ότι οι κύριες απειλές για τον διαρκώς μειούμενο πληθυσμό των επικονιαστών είναι τα φυτοφάρμακα, η εντατική καλλιέργεια, η χημική ρύπανση και η κλιματική αλλαγή. Στο σύνολό τους, οι ελεγκτές της ΕΕ υπογράμμισαν ότι η Κομισιόν θα πρέπει να ενσωματώσει την προστασία των άγριων επικονιαστών στα προτεινόμενα στρατηγικά σχέδια της νέας ΚΑΠ.