Οι υποχρεωτικές απαιτήσεις για βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις και ένα εθελοντικό εναρμονισμένο σύστημα επισήμανσης της βιωσιμότητας έχουν καταταχθεί μεταξύ των προτιμώμενων πρωτοβουλιών πολιτικής στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων (FSFS), σύμφωνα με μια εκτίμηση επιπτώσεων που διέρρευσε.

Η έκθεση αξιολόγησης επιπτώσεων, η οποία έφτασε στην κατοχή της Euractiv, έρχεται πριν από τη νομοθετική πρόταση της ΕΕ για το πλαίσιο FSFS, η οποία αναμένεται το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Στην έκθεση αξιολογούνται τα πιθανά μέσα για την εφαρμογή του φιλόδοξου στόχου του νόμου FSFS για την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας σε όλες τις πολιτικές που σχετίζονται με τα τρόφιμα, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Ένα από τα κύρια θέματα της αξιολόγησης είναι η επισήμανση περί βιωσιμότητας, για την οποία η αξιολόγηση υποστηρίζει ότι «θα δώσει κίνητρα στους επιχειρηματίες να υπερβούν τις ελάχιστες απαιτήσεις βιωσιμότητας, προκειμένου να ανεβούν στη βαθμίδα/βαθμολογία της εναρμονισμένης ετικέτας βιωσιμότητας ή/και να επωφεληθούν από τις πιθανές τιμολογιακές πριμοδοτήσεις για τα πιο βιώσιμα προϊόντα».