ΕΕ: Τον Οκτώβριο ολοκληρώνεται η διαβούλευση για την υγεία του εδάφους

Εδώ και περίπου δύο εβδομάδες βρίσκεται σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση της Κομισιόν για τη θέσπιση ενός νέου νόμου για την «Υγεία του Εδάφους στην ΕΕ». Η ΕΕ έχει αρχίσει να δίνει ολοένα και περισσότερο βάρος προς αυτή την κατεύθυνση, βλέποντας ότι η κατάσταση των εδαφών απειλείται και μαζί τους ο πρωτογενής τομέας.

Σύμφωνα με μελέτες, το 95% της παραγωγής τροφίμων εξαρτάται από την κατάσταση της γης. Θεμελιώδεις στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας συνδέονται με τη διατήρηση της υγείας των εδαφών, όπως η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, η κλιματική ουδετερότητα και η ανθεκτικότητα του περιβάλλοντος. Η «Στρατηγική της ΕΕ για το Έδαφος» θεσπίστηκε τον Νοέμβριο του 2021. Οραματίζεται να επανέλθουν σε καλή κατάσταση όλα τα εδάφη μέχρι το 2050 και η διατήρηση και προστασία τους να γίνει κανόνας. Πλέον αναμένεται η νέα νομοθετική πρόταση της Κομισιόν για το θέμα, αφού βεβαίως ολοκληρωθεί η διαβούλευση που θα διαρκέσει έως τις 24 Οκτωβρίου του 2022.

Ο επερχόμενος νόμος θα έρθει να συμπληρώσει μια άλλη ρύθμιση για την «Αποκατάσταση της Φύσης». Ο επίτροπος για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία, Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους, δήλωσε σχετικά: «Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τη γη είναι καθοριστικής σημασίας. Μπορεί είτε να πάει πίσω, είτε να επιταχύνει την πρόοδο στην προσπάθεια για να σταματήσουμε την απώλεια της βιοποικιλότητας και την κλιματική αλλαγή. Πλέον, είναι πιο σαφές από ποτέ ότι η υγεία των εδαφών είναι κρίσιμος παράγοντας για την επισιτιστική ασφάλεια στην ΕΕ. Η δράση για την προστασία των εδαφών αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό της Πράσινης Συμφωνίας και βρίσκεται στην καρδιά
της ευρωπαϊκής ατζέντας».