Η ΕΕ προειδοποιεί τη Γερμανία για την ανεξέλεγκτη νιτρορύπανση

γράφει ο Νίκος Τράγγαλος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Γερμανίας, για την αποτυχία της χώρας να προστατεύσει τα ύδατά της από τη μόλυνση με νιτρικά άλατα από τη γεωργία.

Τον Ιούνιο του 2018, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι η Γερμανία δεν είχε λάβει επαρκή μέτρα για να περιορίσει τα υψηλά επίπεδα νιτρικών αλάτων στα υπόγεια ύδατά της και να τα θέσει κάτω από τα όρια, όπως ορίζονται στην ευρωπαϊκή οδηγία. Η Κομισιόν, σε νέα προειδοποιητική επιστολή που έστειλε στο γερμανικό υπουργείο Περιβάλλοντος, ενημέρωσε ότι η χώρα εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται με την οδηγία. Η γερμανική κυβέρνηση διαθέτει τώρα δύο μήνες για να απαντήσει στην προειδοποίηση και να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Κομισιόν μπορεί να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να επιβληθούν αυστηρά πρόστιμα. Τον Ιούνιο, το γερμανικό υπουργείο Περιβάλλοντος είχε ήδη συμφωνήσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Ωστόσο, ο υφυπουργός Jochen Flasbarth δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι «η Κομισιόν ήταν προφανώς της άποψης ότι δεν ήμασταν αρκετά γρήγοροι».

Σε νέα αντίδραση, δήλωσαν ότι θα εφαρμοστεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου «όσο το δυνατόν ταχύτερα και πληρέστερα, προκειμένου να αποφευχθεί μια πιθανή καταδίκη».

Υπερβολική χρήση της κοπριάς ως λίπασμα

Η συζήτηση σχετικά με τα υπερβολικά επίπεδα νιτρικών στα υπόγεια ύδατα της Γερμανίας συνεχίζεται από το 2013, όταν η Κομισιόν έστειλε την πρώτη επίσημη προειδοποιητική επιστολή στο Βερολίνο.

Τρία χρόνια αργότερα, η Κομισιόν αποφάσισε να παραπέμψει τη Γερμανία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την παραβίαση της οδηγίας της ΕΕ για τα νιτρικά άλατα, η οποία αποσκοπεί στην προστασία της ποιότητας του νερού σε ολόκληρη την περιοχή. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι η χώρα υπερέβη τα όρια της ΕΕ λόγω της υπερβολικής χρήσης κοπριάς ως λιπάσματος.

Η γερμανική κυβέρνηση πρότεινε μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Μεταξύ άλλων, προέβη σε προσαρμογές του εθνικού νόμου για τα λιπάσματα, εισάγοντας χαμηλότερα όρια στη χρήση των νιτρικών αλάτων για γεωργικούς σκοπούς, μεγαλύτερους χρόνους ανά εφαρμογή λίπανσης και μια εκτεταμένη «ασφαλή απόσταση» από τις πηγές νερού από τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα νιτρικά.

Ωστόσο, οι ενέργειες αυτές κρίθηκαν ανεπαρκείς από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς τα επίπεδα των νιτρικών παρέμειναν πολύ υψηλά τα τελευταία χρόνια. Στην πρόσφατη έκθεσή της για το 2016, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το 28% των σταθμών παρακολούθησης σε γεωργικές περιοχές υπερέβη το ανώτατο όριο των 50 mg/l νιτρικών. Αυτό δύσκολα βελτιώθηκε έκτοτε, καθώς τα υπόγεια ύδατα χρειάζονται μερικές φορές δεκαετίες για να αναγεννηθούν.

Σύμφωνα με την επισκόπηση της Κομισιόν σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη νιτρορύπανση, η Γερμανία έχει τη δεύτερη υψηλότερη συγκέντρωση νιτρικών στα υπόγεια ύδατά της σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, πίσω μόνο από τη Μάλτα.