Η στρατηγική της ΕΕ για τα χημικά, που εγκρίθηκε πριν από μερικές ημέρες, στοχεύει στην αντιμετώπιση των συνδυασμένων επιπτώσεων των χημικών, συμπεριλαμβανομένων των φυτοφαρμάκων, τονίζοντας την ανάγκη επιτάχυνσης των εργασιών πάνω σε μεθοδολογίες που διασφαλίζουν ότι οι υπάρχουσες διατάξεις μπορούν να εφαρμόζονται πλήρως.

Η στρατηγική προορίζεται ως ένα πρώτο βήμα προς τον στόχο της μηδενικής ρύπανσης για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικά, όπως διακηρύσσει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Παρότι τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος για να καλυφθούν τα κενά γνώσεων σχετικά με τον αντίκτυπο της συνδυασμένης επίδρασης των χημικών ουσιών, τα δεδομένα δείχνουν ότι απαιτούνται περισσότερες εργασίες.

«Οι μελέτες βιοπαρακολούθησης στον άνθρωπο σε επίπεδο ΕΕ δείχνουν έναν αυξανόμενο αριθμό διαφορετικών επικίνδυνων χημικών ουσιών στο αίμα και τον ιστό του ανθρώπινου σώματος, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων φυτοφαρμάκων και βιοκτόνων», αναφέρει η στρατηγική, δηλώνοντας ότι η συνδυασμένη προγεννητική έκθεση σε διάφορες χημικές ουσίες έχει οδηγήσει σε μειωμένη ανάπτυξη των εμβρύων και χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων.

www.euractiv.com