Μια ετικέτα για αγροδιατροφικά προϊόντα που ανήκουν στη μεσογειακή διατροφή είναι η τελευταία πρόταση που προέκυψε από τη συζήτηση στο πεδίο της επισήμανσης τροφίμων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η λύση αυτή προορίζεται να αντιμετωπίσει τις αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν από το αμφιλεγόμενο σύστημα χρωματικής επισήμανσης τροφίμων Nutri-score, το οποίο συζητείται να υιοθετηθεί σε επίπεδο ΕΕ.

Η ιδέα προήλθε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, ένα θεσμικό όργανο της ΕΕ με συμβουλευτικό ρόλο, και παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της Ευρωμεσογειακής Περιφερειακής και Τοπικής Συνέλευσης (ARLEM). Κατά την παρουσίαση μιας έκθεσης για την αντιμετώπιση του ζητήματος της επισιτιστικής ασφάλειας για τους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή της Μεσογείου, ο αντιδήμαρχος της γαλλικής Νίκαιας, Ανιές Ραμπάλ, πρότεινε την ανάπτυξη «μιας ετικέτας μεσογειακής διατροφής με συγκεκριμένο σύνολο κριτηρίων και ένα ευρύ επικοινωνιακό σχέδιο».

Το μοντέλο θα ακολουθήσει το γαλλικό Αναγνωριστικό Σήμα Ποιότητας και Προέλευσης (SIQO), το οποίο χρησιμοποιείται μεγαξύ άλλων στην ετικέτα της συσκευασίας για να αναγράφεται εάν ένα προϊόν προέρχεται από διαδικασίες βιολογικής γεωργίας ή έχει λάβει προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (PGI) από την ΕΕ. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της πρότασης, αυτή η νέα ετικέτα θα εγγυηθεί επίσης ότι τα μεσογειακά προϊόντα είναι θρεπτικά και υγιή.

Υπενθυμίζεται ότι η μεσογειακή διατροφή εμπνέεται κυρίως από τις διατροφικές συνήθειες της Ελλάδας, της Νότιας Ιταλίας και της Ισπανίας, έχοντας πρόσφατα επαινεθεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών.

www.euractiv.com