ΕΕ: Συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2023 – Τι θα πάρουν οι αγρότες

Σε συμφωνία για τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2023 κατέληξαν αυτή την εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν, οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων ορίζονται στα 186,6 δισ. ευρώ, ενώ οι πληρωμές στα 168,7 δισ. ευρώ, μια ελαφριά αύξηση σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2022 που κυμαίνεται για αμφότερες τις κατηγορίες στο 1%.

«Μόλις εγκριθεί, ο προϋπολογισμός [του 2023] θα δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ να κινητοποιήσει σημαντικούς πόρους, ώστε να συμβάλει στον μετριασμό των σοβαρών συνεπειών του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στην ίδια τη χώρα, αλλά και στη νότια γειτονία και τα κράτη-μέλη», ανέφερε η Κομισιόν, χαιρετίζοντας τη συμφωνία.

«Επιπλέον, θα συμβάλει στη στήριξη της συνεχιζόμενης βιώσιμης ανάκαμψης από την πανδημία του κορωνοϊού και στη διαφύλαξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Θα αποτελέσει επίσης έναυσμα για τη διεξαγωγή περαιτέρω επενδύσεων σε μια πιο πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική Ευρώπη, προστατεύοντας παράλληλα τους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς στις γειτονικές της χώρες και ανά τον κόσμο».

Μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε να διοχετευθούν:

✱ 53,6 δισ. ευρώ για την ΚΑΠ και 1,1 δισ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, με αποδέκτες τους Ευρωπαίους αγρότες και αλιείς, αλλά και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του αγροδιατροφικού και του αλιευτικού τομέα και την παροχή των απαραίτητων δυνατοτήτων για τη διαχείριση κρίσεων.

✱ 12,4 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα «Horizon Europe», με σκοπό τη στήριξη της έρευνας της ΕΕ σε τομείς όπως η υγεία, ο ψηφιακός τομέας, η βιομηχανία, το διάστημα, το κλίμα, η ενέργεια και η κινητικότητα.

✱ 1,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης για να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα θα αποβεί προς όφελος όλων και 755,5 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για τη στήριξη δράσεων για το περιβάλλον και το κλίμα.