ΕΕ: Χαλάρωση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και απεξάρτηση από τον άνθρακα

Οι αγροτικές εταιρείες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έως και 62.000 ευρώ

Στη χαλάρωση του κανονιστικού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα προγράμματα απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη ρωσική ενέργεια, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ρυθμίζει τον ανταγωνισμό στα 27 κράτη-μέλη, ανέφερε ότι οι κυβερνήσεις θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να χορηγούν έως και 500.000 ευρώ υπό μορφή κρατικής βοήθειας σε εταιρείες που πλήττονται από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, από 400.000 ευρώ που ήταν το ανώτατο όριο προηγουμένως.

Όπως ανέφερε το Reuters, οι εταιρείες του αγροτικού τομέα θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για κρατική ενίσχυση έως 62.000 ευρώ και εκείνες στον τομέα της αλιείας έως 75.000 ευρώ, έναντι ενός ανώτατου ορίου της τάξης των 35.000 ευρώ στο παρελθόν.

Τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να είναι ανανεώσιμο υδρογόνο, βιοαέριο και βιομεθάνιο, αποθήκευση της ενέργειας και ανανεώσιμη θέρμανση. Τέλος, η Κομισιόν ανέφερε ότι το χαλαρωμένο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν νέα προγράμματα βάσει διαγωνισμών για έργα απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές ή να υποστηρίξουν άμεσα έργα χωρίς προκήρυξη διαγωνισμών.