Οι χώρες της ΕΕ απέτυχαν να συμφωνήσουν για την παράταση της χρήσης της γλυφοσάτης

Η Γαλλία αποφάσισε να απέχει κατά την ψηφοφορία της πρότασης των Βρυξελλών για δεκαετή παράταση της χρήσης της γλυφοσάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να μη είναι δυνατό να επιτευχθεί η ενισχυμένη πλειοψηφία που απαιτείται για να εγκριθεί η πρόταση, ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Γεωργίας.

«Είπαμε εξαρχής ότι η πρόταση της Επιτροπής όπως έχει διατυπωθεί, 10 χρόνια χωρίς προϋποθέσεις, δεν ανταποκρίνεται στην πορείαπου έχει αποφασισθεί εδώ και χρόνια από τη Γαλλία», δήλωσε ο υπουργός Μαρκ Φενό.

Η Γαλλία προτείνει «να περιορισθεί η χρήση εκεί όπου υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές ώστε να υπάρχει λιγότερη γλυφοσάτη», ένα αμφιλεγόμενο ζιζανιοκτόνο. Πάντως θα μπορεί να εγκριθεί (η χρήση της γλυφοσάτης) εκεί όπου δεν υπάρχουν τεχνικά ή οικονομικά βιώσιμες λύσεις, όπως για παράδειγμα οι ορεινές ζώνες, υπενθύμισε.

Για να υιοθετηθεί το κείμενο, που προτάθηκε το Σεπτέμβριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έπρεπε να ψηφιστεί με ενισχυμένη πλειοψηφία -δηλαδή από 15 από τα 27 κράτη τα οποία να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του ευρωπαϊκού πληθυσμού.

Όμως η Αυστρία και το Λουξεμβούργο είχαν ανακοινώσει πως θα καταψηφίσουν, ενώ η Ολλανδία και το Βέλγιο πως θα απέχουν.

Η Γερμανία είχε ανακοινώσει την Πέμπτη 12/10, πως ούτε αυτή θα υποστήριζε την παράταση της χρήσης της γλυφοσάτης. Σύμφωνα με τον Μαρκ Φενό, το Βερολίνο αποφάσισε τελικά να απέχει.

Καθώς δεν υπήρξε σήμερα η απαιτούμενη πλειοψηφία, οι κυβερνήσεις της ΕΕ θα προσπαθήσουν ξανά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Αν και τότε δεν υπάρξει σαφής γνώμη προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, η απόφαση θα παραπεμφθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ