Διασύνδεση ευφυούς γεωργίας με τη διαδικασία πληρωμών των ενισχύσεων

Τα οφέλη από τη χρήση δορυφόρων στον έλεγχο των αγροτεμαχίων

Τα οφέλη από τη χρήση δορυφόρων στον έλεγχο των αγροτεμαχίων
-Διαφήμιση-

Εδαφος έχει αρχίσει να κερδίζει η χρήση δορυφόρων για τον έλεγχο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και την πραγματοποίηση των πληρωμών, που απλουστεύει και ψηφιοποιεί την ΚΑΠ, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη συνεδρίαση της ομάδας πολιτικού διαλόγου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ομάδα πολιτικού διαλόγου, παρουσιάζοντας προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες τεχνολογίες στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Αγροτικού Ελέγχου στην ΚΑΠ μετά το 2020, κατέστησε σαφές πως η αυτοματοποίηση των ελέγχων είναι ένας τρόπος εκσυγχρονισμού του αγροτικού τομέα.

Ήδη, από τον Μάιο του 2018, έχουν εγκριθεί κανόνες από την Κομισιόν, οι οποίοι επιτρέπουν σε όποιο κράτος-μέλος επιθυμεί να αντικαταστήσει τους φυσικούς ελέγχους στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις με ένα σύστημα αυτοματοποιημένων ελέγχων. Ειδικότερα, τους δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα δεδομένα γεωσκόπησης, που παρέχονται από τους δορυφόρους του Copernicus Sentinel, και τα οποία θα συνδυάζονται με άλλες τεχνολογίες δορυφορικής ή γεωγραφικής παρατήρησης ή θα συμπληρώνονται με φωτογραφίες. Επιπρόσθετα, και παράλληλα με τη χρήση αλγόριθμων, θα είναι δυνατός ο καθορισμός για παράδειγμα της χρήσης γης ή των αγροτικών περιοχών που παρατηρούνται. Όλες αυτές οι πληροφορίες, σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες στο σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων στα κράτη-μέλη της ΕΕ, που αποτελεί μέρος του υφιστάμενου ΟΣΔΕ, θα διασταυρώνονται με κάθε μεμονωμένη αίτηση ενίσχυσης και θα αξιολογούνται για την πραγματοποίηση της πληρωμής.

Οφέλη από τη χρήση δορυφόρων

Η ομάδα πολιτικού διαλόγου τόνισε, κατά τη συνεδρίαση, ότι από τη χρήση δορυφόρων θα ωφεληθούν τόσο οι οργανισμοί πληρωμών και οι αγρότες όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Συγκεκριμένα, οι οργανισμοί πληρωμών θα κατέχουν ένα αυτοματοποιημένο σύστημα επεξεργασίας των δεδομένων, που θα καθιστά τους ελέγχους περισσότερο αποτελεσματικούς. Επίσης, θα εξοικονομούν χρόνο και χρήματα από τη μείωση των επιτόπιων ελέγχων στα αγροτεμάχια. «Η νέα δορυφορική τεχνολογία, που θα μειώσει σημαντικά τον αριθμό των επιτόπιων επιθεωρήσεων, συμβάλλει στη μείωση του στρες των αγροτών που προκαλείται από τον έλεγχο, αλλά και στη μείωση του χρόνου που απαιτείται», τονίζει η ομάδα πολιτικού διαλόγου για τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να επωφεληθούν οι αγρότες. Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ομάδα πολιτικού διαλόγου ανέφερε πως η αυτοματοποιημένη παρακολούθηση θα διευκολύνει τη μέτρηση της απόδοσης των εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη.

Προτάσεις της ομάδας πολιτικού διαλόγου

Οι προτάσεις της ομάδας πολιτικού διαλόγου σχετίζονται με τη χρήση νέων τεχνολογιών στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Αγροτικού Ελέγχου στην ΚΑΠ μετά το 2020 και στοχεύουν στην απλοποίηση και στον εκσυγχρονισμό αυτής. Όσον αφορά την απλοποίηση, η ομάδα προτείνει τα κράτη-μέλη να είναι ελεύθερα να σχεδιάσουν το σύστημα ελέγχου και κυρώσεων, να καθορίσουν τους κανόνες υπολογισμού των πληρωμών και να καθορίσουν τους κανόνες σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, τις τροποποιήσεις και τις κυρώσεις για τις καθυστερημένες αιτήσεις.

-Διαφήμιση-