ΕΦΚΑ: Η διαδικασία εκκαθάρισης αγροτικών ασφαλιστικών εισφορών 2021

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και πιο συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση εισφορών μη μισθωτών του e -ΕΦΚΑ,  με έγγραφο της, περιγράφει τη διαδικασία προσδιορισμού και εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι, στις περιπτώσεις μη μισθωτών ασφαλισμένων με παράλληλη
μισθωτή απασχόληση καθώς και των προσώπων που είχαν υπαχθεί στο ασφαλιστικό καθεστώς αμειβομένων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 όπως ισχύουν, για τον προσδιορισμό της μηνιαίας εισφοράς, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά εισφορών ανά κλάδο ασφάλισης από τη μισθωτή απασχόληση και καταβάλλεται, εφόσον προκύπτει, η διαφορά από την κατώτατη, κατά περίπτωση, προβλεπόμενη εισφορά ή της εισφοράς τυχόν ανώτερης επιλεγείσας κατηγορίας.

Περαιτέρω, προβλέπεται ότι, για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους με παράλληλη μισθωτή απασχόληση καθώς και των προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016, μέχρι τη λήψη στοιχείων εισφορών μισθωτής απασχόλησης, αναστέλλεται η έκδοση ειδοποιητηρίου ασφαλιστικών εισφορών μη-μισθωτού. Για την αναστολή λαμβάνεται υπόψη η αίτηση – δήλωση του ασφαλισμένου, η οποία υποβάλλεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.

Με την εισαγωγή του νέου εισφοροδοτικού συστήματος από 01.01.2020, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών,
προσδιορίζεται με βάση την επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία ή την υποχρεωτική κατηγορία
κατάταξης, εφόσον δεν έχει επιλεγεί ασφαλιστική κατηγορία από τον ασφαλισμένο. Με τις πιο πάνω σχετικές (2) εγκύκλιες της Γεν/κής Δ/νσης Εισφορών e-ΕΦΚΑ έχουν δοθεί οδηγίες.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερα