Στην πολυαναμενόμενη ετυμηγορία της σχετικά με τον κίνδυνο που ενέχει το ζιζανιοκτόνο γλυφοσάτη, η Αρχή της ΕΕ για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) δεν διαπίστωσε «κανένα κρίσιμο σημείο ανησυχίας», αν και ξεκαθάρισε ότι η έλλειψη δεδομένων δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων για ορισμένες πτυχές.

Η αξιολόγηση του φορέα, η οποία παρουσιάστηκε πριν από μερικές μέρες, αποτελεί βασικό βήμα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ σχετικά με το αν θα πρέπει να ανανεωθεί η τρέχουσα έγκριση της αμφιλεγόμενης γλυφοσάτης ως δραστικής ουσίας σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Η επανεξέταση «δεν εντόπισε κρίσιμα σημεία ανησυχίας», όσον αφορά τον κίνδυνο που ενέχει η γλυφοσάτη «για τον άνθρωπο και τα ζώα ή το περιβάλλον» αναφέρει η EFSA σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την ίδια, μια ανησυχία χαρακτηρίζεται ως «κρίσιμη» όταν αγγίζει όλες τις προτεινόμενες χρήσεις της εν λόγω ουσίας. Όμως, στην περίπτωση της γλυφοσάτης, αυτή περιλαμβάνει μόνο τη χρήση της σε διάφορα στάδια της σποράς.

Η αξιολόγηση της EFSA έρχεται αφού ο οργανισμός χημικών ουσιών της ΕΕ, ECHA, είχε ήδη καταλήξει τον Μάιο του 2022 στο συμπέρασμα ότι η γλυφοσάτη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως καρκινογόνος ουσία. Μαζί, οι ετυμηγορίες των δύο οργανισμών πρόκειται να ενημερώσουν την ΕΕ για την απόφαση σχετικά με την εκ νέου έγκριση της ουσίας.

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τις δυσμενείς επιπτώσεις που μπορεί να έχει η χρήση της γλυφοσάτης στα άγρια φυτά και τα ζώα με τη διοχέτευσή της στο φυσικό περιβάλλον –που ονομάζεται οικοτοξικολογία–, μια συντηρητική εκτίμηση κινδύνου με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα εντοπίζει «υψηλό μακροπρόθεσμο κίνδυνο για τα θηλαστικά σε 12 από τις 23 προτεινόμενες χρήσεις της γλυφοσάτης», σύμφωνα με την EFSA.

Επικρίσεις

«Η δήλωση της EFSA περί απουσίας κινδύνων είναι ανησυχητική, ιδίως εάν η αρχή έχει εντοπίσει κενά δεδομένων στον φάκελο, τα οποία εμποδίζουν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου αντιπροσωπευτικών χρήσεων προϊόντων με βάση τη γλυφοσάτη», ανέφερε σε δήλωσή της η Natacha Cingotti, επικεφαλής του προγράμματος της Συμμαχίας για την Υγεία και το Περιβάλλον (HEAL).

Όσον αφορά τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, «ισχυρά επιστημονικά στοιχεία υποστηρίζουν συντριπτικά τις ανησυχίες σχετικά με το καρκινογόνο δυναμικό της γλυφοσάτης, καθώς και άλλες επιπτώσεις για την ανθρώπινη ανάπτυξη ή το αναπαραγωγικό σύστημα», πρόσθεσε η ίδια.