Εγκρίθηκαν οι πληρωμές ύψους 5,2 εκατ. ευρώ για Κομφούζιο και ορυζώνες

Εγκρίθηκαν με δυο αποφάσεις – που δημοσιεύθηκαν στην Διαύγεια – οι πληρωμές για τα μέτρα του ΠΑΑ που αφορούν το Κομφούζιο και την Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες.

Σύμφωνα με αυτές για τη Δράση 10.1.08: Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10  θα πιστωθούν 3 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους ενώ για τη Δράση 10.1.07: Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες, του Μέτρου 10 θα πιστωθούν 2,2 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η πρώτη απόφαση αναφέρει: «Τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.200.000,00 € (δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες Ευρώ) από τη Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2018ΣΕ08210032, με τίτλο “Δράση 10.1.07: Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες, του Μέτρου 10 – 1η Πρόσκληση, ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020”, προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους της δράσης».

Επιπλέον η δεύτερη απόφαση αναφέρει: «Τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.000.000,00 € (τρία εκατομμύρια Ευρώ) από τη Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2018ΣΕ08210033, με τίτλο “Δράση 10.1.08: Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 – 2η Πρόσκληση, ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020”, προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους της δράσης».

Δείτε την απόφαση για την έγκριση πληρωμής στο Κομφούζιο

Δείτε την απόφαση για την έγκριση πληρωμής στους ορυζώνες